Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tilbage til fejekosten i gaderne

Hvordan The Westminster City Council vil opfylde et ambitiøst mål om at reducere netto CO2 emissionerne til nul i 2012

WESTMINSTER: Rådet vedtog målet i 2009 og er på bare tre år godt i gang med at nå det gennem at reducere deres energiforbrug, kun bruge CO2 neutrale energikilder og modregne den resterende CO2 udledning. Herudover har Rådet blandt andet besluttet sig for at reducere deres carbon footprint med 10 pct.  inden 2012 og 20 pct. inden 2020 (ift. 2005 niveauet), hvilket vil give en CO2 besparelse på 6,424 tons CO2, oplyser DAKOFA.

Westminster City Council har udarbejdet en reduktionsplan 'Carbon Management Strategy', som sætter ind på mange forskellige områder og niveauer og beskriver, hvordan myndigheder, lovgivning og frivillige initiativer passer sammen, skal finansieres og hvilke resultater, der forventes. Rådet har identificeret fem områder, som der skal fokuseres på: offentlige bygninger, gadebelysning, transportmidler, skoler og leverandører.

Bygninger får nøglerolle
De offentlige bygninger står for størstedelen af CO2 udledningen. Især de historiske bygninger, som Westminster har mange af, udgør en særlig udfordring og derfor har Rådet lanceret et specielt program 'retrofitting historic buildings', der skal være med til at reducere CO2 udledningen herfra.

Andre vigtige områder er køretøjer og affald, som bl.a. omfatter initiativer som udskiftning af eksisterende køretøjer til hybridbiler og el-biler, øget genanvendelse af affald og mindre deponering, mindre transport og øget investering i ny teknologi, som f.eks. mikro komposteringsenheder.

Øget producentansvar
På affaldsområdet har det betydet, at kommunen har benyttet sig af it-løsninger som call-centre, optimering af indsamlingsruter med GPS-styring, samt ændring af lasttryk. Hertil kommer manuel gadefejning og mobile genbrugsstationer.

Westminster City håndterer i dag ca. 180 tons affald fordelt på 100 tons erhvervsaffald og 80 tons husholdningsaffald, hvoraf de 20 tons er henkastet affald fra gader og stræder. Størstedelen bliver brændt med energiudnyttelse, 20 tons genanvendt og 15 tons deponeres.

Den fremtidige håndtering af affaldet vil fokusere på øget producentansvar, større lagerfaciliteter og færre indsamlingssteder og øget genanvendelse/genbrug. Hertil kommer nye former for kontrakter, der fokuserer yderligere på lokal håndtering og CO2 reduktion.


Westminster-eksemplet vil blive omtalt på ISWA/DAKOFA-konference 19.-20. april 2012 '2nd Waste & Climate beacon conference',

Foto: Villy Fink Isaksen