Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Systematisk opmuntring af elever fungerer

Der er stor tilfredshed med skoleudviklingsprogrammet Positiv Adfærd i Læring og Samspil - men ingen målbar virkning
8. MAR 2012 8.45

Skoleudviklingsprogrammet PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) har foreløbig ingen målbar virkning på antallet af elever i specialklasser, afgangskarakterer eller ulovligt fravær. Men fire ud af fem ansatte på de 11 første PALS-pilotskoler i Danmark oplever, at programmet har gjort dem bedre til at håndtere vanskelige elever.

I en ny rapport evaluerer SFI brugen af PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) på 11 danske skoler, der som de første i Danmark begyndte at indføre PALS i 2008.

PALS er et såkaldt skoleomfattende program, hvor alle ansatte, elever og forældre involveres i at forebygge adfærdsproblemer blandt eleverne. Skolen vedtager fælles retningslinjer for god adfærd, og eleverne opmuntres systematisk og belønnes, når de udviser positiv adfærd. Belønningen kan fx være en udflugt for hele klassen.

De ansatte er positive
Rapporten ser bl.a. på, hvilken virkning PALS har haft på antallet af elever i specialklasser, på skolens afgangskarakterer og på omfanget af ulovligt fravær. Men på ingen af områderne er det muligt at måle væsentlige forskelle mellem PALS-pilotskolerne og andre skoler.

Rapporten analyserer også resultaterne af et lodtrækningsforsøg med SNAP (Stop Now and Plan), som er en del af PALS rettet mod elever med adfærdsvanskeligheder, men konkluderer, at der er brug for yderligere undersøgelser af SNAP.

Til gengæld oplever de fleste ansatte, at der er sket en positiv udvikling, siden PALS kom til skolen. Godt fire ud af fem svarer i en spørgeskemaundersøgelse, at de er blevet bedre til at håndtere vanskelige elever, og at eleverne indbyrdes tager mere hensyn til hinanden nu, end før PALS blev indført på deres skole. Det kan dog ikke siges entydigt, om udviklingen skyldes PALS.

Rapporten viser, at det på mange måder er for tidligt at vurdere virkningen af PALS. Nogle af de 11 skoler har endnu ikke indført PALS fuldt ud, og der er ikke tilstrækkelig grundlag for at måle virkningen. Derfor, påpeger forskerne, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at lave et egentlig effektstudie af PALS.


Foto: http://www.flickr.com/photos/paalb/with/3476606031/