Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Syddjurs skal nu sænke skatten lidt

BUDGET 2012 Både i 2012 og 2013 skal skatteprocenten ned med 0,1 pct. Det er efter bogen oven på tre år under administration
7. OKT 2011 5.51

SYDDJURS: Der er netop opnået forlig i Syddjurs for budgettet 2012-15. Det  er det første budget, efter at kommunen har indfriet den treårige udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet - herunder en indfrielse af målet om at have en kassebeholdning på ca. 73 mio. kr. ved udgangen af 2011.

I overensstemmelse med aftalen nedsættes den kommunale skatteudskrivning i 2012 med 0,1 pct. til 25,3 pct. og i 2013 med yderligere 0,1 pct.  til 25,2 pct.

I 2012 evalueres den politiske struktur med henblik på udvalgsstruktur og antal byrådsmedlemmer.

I budgettet er afsat 10 mio. kr. til etablering af en samlet ny materielgård, samt en pulje på 10 mio. kr. til budgetværn.

Der investeres samlet 32 mio. kr. i IT-planen på skoleområdet i budget 2012 og overslagsårene. De 16 mio. kr. finansieres ved en central anlægsbevilling over fire år. De resterende 16 mio. kr. afholdes af skoleområdet over fire år - via effektivisering og omlægning af undervisning m.v. på skoleområdet - uden at dette medfører generel forringelse af timetallet.

ka