DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Svært at rekruttere skoleledere i fremtiden

Det konkluderer ny forskningsrapport. Danmarks Lærerforening mener, der skal fokus på den måde, kommunerne styrer skolerne på

Der er en risiko for, at bunken med ansøgninger bliver mindre og mindre, når forvaltningerne i landets kommuner fremover skal ansætte nye skoleledere. Det er nemlig ikke længere så attraktivt som tidligere at søge stillingerne, skriver Danmarks Lærerforening i en pressemeddelelse.

Konklusionen stammer fra forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), der har lavet forskningsrapporten - Rekruttering og fastholdelse af skoleledere - på baggrund af eksisterende forskning og interviews med skoler og forvaltninger i tre kommuner.

Næstformand i DL, Dorte Lange, appelerer til, at der sættes mere fokus på kommunernes måde at styre skolerne på.

- Det er vigtigt, at skolelederne bliver mødt med den nødvendige pædagogiske tillid fra skoleforvaltningerne for at kunne skabe engagement og arbejdsglæde hos lærerne. Det er det, der sikrer kvalitet i undervisningen. Udfordringen er naturligvis blevet større i en tid med stillingsnedlæggelser og besparelser. Men derfor er det endnu mere nødvendigt, at skolelederne får den nødvendige opbakning fra kommunerne til at sikre både kvalitet og arbejdsmiljøet på skolerne, siger hun.

Undersøgelsen viser, at mellemlederne ikke oplever sig som værende i færd med en karriere og har ikke den store appetit på som skoleleder at skulle stå med hele ansvaret og bære den ekstre arbejdsbyrde.

Og de lærere, der har deltaget i undersøgelsen, har deres fokus på det faglige - at få undervisningen og team-samarbejdet med kolleger til at fungere. Ingen har specielt karrierefokus mod skolelederstillinger.

Dorten Lange hæfter sig ved, at de lærere fra undersøgelsen der overhovedet overvejer en lederstilling udelukkende har fokus på pædagogisk ledelse.

- Vi har brug for de gode eksempler blandt lederne. Ledere som fastholder, at den primære ledelsesopgave er af pædagogisk karakter. Den type ledere skaber engagement og arbejdsglæde hos lærerne - og det giver langt mere kvalitet for eleverne end det enorme bureaukrati, som de senere år er lagt ned over skolelederne, siger altså DLs næstformand.

mou