DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Statspenge til ensomme ældre

15 projekter med i alt 8,6 mio. kr. skal afhjælpe ensomhed blandt ældre
KORT NYT9. JUL 2012 9.02

Ældre, som føler sig ensomme, får nu hjælp til at komme ud af ensomheden og få et aktivt og socialt liv gennem 15 nye projekter, oplyser Social- og Integrationsministeriet, der støtter projekterne med i alt 8,6 mio. kr. Alle projekterne hjælper ufrivilligt ensomme ældre til at deltage i sociale aktiviteter, og projekterne varetages af frivillige organisationer, der skal udvikle nye ideer og metoder til at få de ældre med i de sociale aktiviteter og indsamle viden om, hvilke indsatser, der virker.

Social- og Integrationsministeriet står for at uddele puljen, der blev afsat i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011.