Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sociale cost-benefit-analyser på vej

KL-udvalgsformand Jane Findahl (SF) bifalder socialminister Karen Hækkerups plan om at analysere indsats for udsatte børn og unge
9. NOV 2011 10.15

Af Knud Abildtrup

Socialminister Karen Hækkerup (S), vil opruste indsatsen for at måle udbyttet af den sociale indsats for udsatte børn og unge, der hvert år koster 15 mia. kr. ud af et samlet socialbudget på 85 mia. kr.  skriver Kristeligt Dagblad.

- Jeg tror ikke, det er en uoverkommelig opgave at bruge pengene bedre ved at begynde at måle resultatet af indsatsen, siger Hækkerup, som understreger, at den stramme samfundsøkonomi gør det helt nødvendigt at indføre den slags cost-benefit analyser.

Ministeren har foreløbig sat chefgruppen i Socialministeriet til at kigge nærmere på opgaven. Socialordfører Eyvind Vesselbo (V) advarer mod at gøre målinger af den sociale indsats til et nyt columbusæg, men formanden for KL's Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl (SF) er helt på ministerens linie:

- KL hilser det velkomment, at socialministeren har bebudet en analyse af indsatsen for social belastede børn og unge. Det er en rigtig god idé, at vi opnår større viden om, hvilke indsatser der giver den bedste effekt.

- Vi er allerede i tæt dialog med regeringen om børneområdet og ser frem til at drøfte, hvordan vi bedst muligt bruger pengene på området og dokumenterer indsatsen for børnene og de unge. Det er svært, men vi er allerede i fuld gang i kommunerne og drøfter meget gerne dette med regeringen.