Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sjælland og Hovedstaden indgår rabatordning

I fremtiden vil patienter fra Region Sjælland og Region Hovedstaden blive behandlet på hinandens hospitaler med rabat
27. MAR 2012 13.17

REGION SJÆLLAND/REGION HOVEDSTADEN: I december sidste år så forhandlingerne ellers ud til at være brudt endeligt sammen, men nu har regionerne Hovedstaden og Sjælland alligevel fundet hinanden. Det betyder, at patienter fra de to regioner i fremtiden vil blive behandlet på hinandens hospitaler med rabat.

Dermed har alle regioner nu indgået aftaler om behandlinger som opfølgning på deres fælles hensigtserklæring i Danske Regioner.

- Vi er glade for aftalen, da den følger op på hensigtserklæringen om at samarbejde på tværs af regionerne og dermed udnytte kapaciteten i det samlede sygehusvæsen bedst muligt, siger Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand, Region Sjælland.

- Regionerne skal hjælpe hinanden, fordi det er sådan, at vi får mest sundhed for skattepengene. Vi skal behandle borgerne, så tæt på deres bopæl som muligt, samtidig med at vi passer på kvaliteten. Derfor er jeg glad for, at vi klarer mest muligt på Sjælland, siger Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Rabatter på behandlinger
Aftalen, som træder i kraft dags dato, betyder,

- at behandlinger afregnes til 90 % af DRG-taksten (se fakta, red), når den ene regions patienter behandles på den anden regions sygehus

- at der som hovedregel afregnes til 70 % af DRG-taksten i de tilfælde, hvor de to regioner er enige om, at der er tale om større antal konkret afgrænsede behandlinger, f.eks. ved hofte-, knæ- og rygoperationer.

 

Fakta: DRG
DRG betyder Diagnose Relaterede Grupper, og taksten fastsættes ud fra klinisk registrerede data. DRG gør det muligt at beregne 'værdien' af det arbejde, der udføres på sygehusene/afdelingerne ved at sammenholde aktivitet og omkostning. Populært sagt prisen på en indlæggelse.

srl

Foto: Flickr