Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Selvejende føler sig overset i ministerie-rapport

Daginstitutionernes Lands-Organisation efterlyser afdækning af, hvorfor antallet af selvejende daginstitutioner falder, og savner bedre forhold
23. MAJ 2011 15.14

Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO, hilser en nyudkommet undersøgelse om selvejende og private daginstitutioners vilkår og rammebetingelser velkommen - men efterlyser en afdækning af hvorfor antallet af selvejende daginstitutioner falder, og savner initiativer der for alvor kan forbedre forholdene.

Resultatet af en længe ventet undersøgelse om de selvejende daginstitutioners og privatinstitutioners vilkår og rammebetingelser er netop blevet offentliggjort.

Undersøgelsen afdækker, at der er store barrierer og eksistentielle problemer for de ikke-kommunale dagtilbud, og som en opfølgning på dette har regeringspartierne, DF, LA og KD indgået en aftale om 12 konkrete initiativer, der skal forbedre vilkårene for selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner. Initiativerne handler imidlertid mest om forbedring af vilkårene for privatinstitutioner, lyder det fra DLO:

- DLO anerkender, at Rambøll for Socialministeriet har lavet et seriøst og sobert undersøgelsesarbejde. Vi ser frem til at gennemgå undersøgelsen nøje m.h.p. at finde resultater, som kan bruges konstruktivt i vores arbejde med at varetage de selvejende og private dagtilbuds interesser, men det kan konstateres, at der er en række punkter og problemer, som undersøgelsen ikke afdækker og tydeliggør, siger DLOs sekretariatschef Morten Kyst.

- På trods af en aktuel fremgang i antallet af privatinstitutioner, så er det samlede antal af private og selvejende daginstitutioner i løbet af de sidste fem år faldet med over 50 om året. Et netto-fald der dækker over at der i løbet af det sidste par år er lukket, kommunaliseret eller privatiseret ca. 100 selvejende daginstitutioner pr. år. Dette dokumenterer og problematiserer undersøgelsen ikke.

Undersøgelsen angiver fem 'hovedveje' som kan følges i forhold til de ikke-kommunale dagtilbud. Den ene er status quo - hvilket er helt uholdbart, og vil medvirke til at de selvejende daginstitutioner vil være lukket, kommunaliseret eller privatiseret om føje år.

Fem hovedveje
Om undersøgelsen siger generalsekretær i Menighedernes Daginstitutioner, Charlotte Biil, der har repræsenteret DLO i ministeriets følgegruppe:

- Det er positivt, at der nu foreligger nogle brugbare resultater fra denne undersøgelse, men der er en lang række kontante rammevilkår, som undersøgelsen desværre ikke kommer ind på i tilstrækkeligt omfang. F.eks. at kommunerne som driftsherrer kan trække på ressourcer fra hele det kommunale administrationsapparat med juridisk bistand, proceshjælp og udviklingsarbejde, når der skal udvikles på kvaliteten, forældrebestyrelsesarbejdet, ledelsesforhold eller dagtilbudsstruktur på det kommunale dagtilbudsområde. De muligheder har de selvejende daginstitutioner slet ikke - de er henvist til at holde sig inden for deres egen snævre økonomi.

En af de fem hovedveje, som Undersøgelsen peger på, at daginstitutionsområdet kan bevæge sig ud ad, handler om at udfase driftsformen selvejende daginstitutioner, og - med et mere rent snit - udelukkende satse på en model med enten kommunale eller helt private daginstitutioner.

Denne hovedvej er DLOs landsformand Peter Duetoft måbende overfor:

- Så kaster vi en god gammel, gennemprøvet, velreguleret og demokratisk driftsform ud med badevandet, og overlader området til kommunerne og markedet.

Undersøgelsen blev som en del af finanslovsforliget poltisk aftalt iværksat i 2006. Undersøgelsen har således været fem år undervejs
Denne undersøgelse er gennemført efter to forudgående udbud af undersøgelsen, hvoraf det første blev annulleret, p.g.a. procedurefejl.
Budgettet for undersøgelsen har været på 1.5 mill. kr.