Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Samarbejde om ældre patienter, ja - men lægerne er ikke ordentligt med

Sundhedsaftaler hjælper i samarbejdet om ældre, medicinske patienter. Men der er mange praktiske problemer, viser en ny analyse fra AKF
7. JUL 2011 9.54

Ældre, medicinske patienter fejler ofte flere forskellige ting på én gang. Når fru Hansen fx bliver indlagt på hospitalet med maveproblemer, skal lægerne tage højde for, at hun også får hjertemedicin og lider af sukkersyge.

Det kræver et tæt samarbejde mellem den praktiserende læge, hjemmesygeplejersken og forskellige sygehusafdelinger. Men i praksis er der en række hindringer for samarbejdet. Det viser en analyse, som AKF har lavet for FOKUS, FOrum for Kvalitet og Udvikling i offentlig Service.

- Regioner og kommuner har forskellige faglige forudsætninger og økonomiske interesser. Og de praktiserende læger er ikke tilstrækkeligt integreret i samarbejdet, siger forskningsleder i AKF, Karsten Vrangbæk, som står bag analysen.

Økonomisk model spænder ben
En af de centrale udfordringer er de økonomiske rammer. Kommunerne skal finansiere deres aktiviteter inden for det eksisterende budget, mens regioner og praktiserende læger får betaling per aktivitet. Samtidig har kommunerne kun begrænset indflydelse på de forskellige aktiviteter.

Kommunerne skal fx betale, hver gang en af deres borgere bliver indlagt på sygehuset. Det skal tilskynde kommunerne til at forebygge indlæggelser. Men effekten af forebyggelsen er usikker og langsigtet, og mange indlæggelser kan slet ikke forebygges.

Derudover er det henholdsvis de praktiserende læger, der henviser patienterne til behandling på sygehusene, og sygehuslægerne, der henviser patienterne til genoptræning bagefter. Begge dele er aktiviteter, som kommunerne skal betale for.

- Kommunerne har altså i dag udgifter til behandling og genoptræning, uden at de har direkte indflydelse på henvisningerne, siger forskningsleder Karsten Vrangbæk.

Mangler fælles it- og medicinkort
Det er også et problem, at de forskellige it-systemer hos praktiserende læger, i kommuner og på sygehuse ikke taler godt nok sammen. Manglen på integrerede it-løsninger betyder, at parterne ikke altid har rettidig information om fx indlæggelse, udskrivning og medicinering.

- De ældre, medicinske patienter bliver ofte behandlet for flere tilstande og af flere forskellige læger, som ikke nødvendigvis har et samlet overblik over medicinforbruget. Fælles it-løsninger og digitale medicinkort ville gøre det lettere for de offentlige instanser at dele viden med hinanden.

Sundhedsaftaler hjælper
Efter strukturreformen har regioner og kommuner haft pligt til at lave sundhedsaftaler med hinanden, og det hjælper det tværgående samarbejde godt på vej, viser AKF's undersøgelse. Men undersøgelsen viser også, at det er ressourcekrævende at indgå og implementere aftalerne.

- Via sundhedsaftalerne er der udviklet en faglig og administrativ praksis for samarbejdet, og særligt den løbende dialog i de lokale koordinationsfora er gavnlig. Men den enkelte læge eller sygeplejerske kender ikke altid alle detaljer i aftalerne, og det er svært at få de praktiserende læger med, siger Karsten Vrangbæk.