Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Rollemodeller skal motivere unge til uddannelse

Korps på 14 unge i Holstebro uddannet til at motivere andre med anden etnisk baggrund til at tage en ungdomsuddannelse - og bidrage til mere bevidsthed om demokrati
4. MAJ 2011 8.28

HOLSTEBRO:  Korpset af rollemodeller er en del af den partnerskabsaftale, der tidligere er indgået mellem Holstebro Kommune og Integrationsministeriet om en styrket indsats for nydanske børn og unge i kommunen. De unge i korpset har bestået et obligatorisk kursus, som UU Nordvestjylland (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og Integrationsministeriet står bag.

- Formålet med rollemodellerne er at sikre, at unge med en anden etnisk baggrund end dansk starter på en ungdomsuddannelse og gør den færdig. Derudover skal de også bidrage til, at de unge får en øget bevidsthed om demokrati og om at være aktive medborgere. Korpset skal bl.a. deltage i arrangementer i fritidsklubber, skoler og foreninger, hvor unge færdes, men også i sammenhænge, hvor pårørende til de unge og de professionelle vejledere, der omgås de unge, mødes, siger vejleder i UU Nordvestjylland, Kirtha Østergaard.

Nedbryde myter og fordomme
Hun understreger, at der både i uddannelser og på arbejdsmarkedet i Holstebro Kommune er rigtig mange unge, der er så godt i gang, at de alene på den måde er gode rollemodeller for andre.

- Forskellen på dem og det korps af rollemodeller, der nu er oprettet, er, at korpsets medlemmer har valgt at bruge en del af deres fritid på at inspirere og motivere andre. Der kan være mange myter og fordomme om unge med en anden etnisk baggrund end dansk. Det er myter og fordomme, som rollemodellerne kan være med til at nedbryde. De kan tage snakken med både de unge og de voksne. Ud af de 14 i korpset er der fire over 30 år, som er forældre. De kan dermed også fungere som rollemodeller for andre forældre med en anden etnisk baggrund end dansk, siger Kirtha Østergaard, der har haft ansvaret for at samle unge til korpset.

Med i landsdækkende korps
Korpset af rollemodeller i Holstebro Kommune bliver samtidig en del af et landsdækkende netværk.

- Når og hvis de unge i vores korps flytter til f.eks. København, Odense, Århus og Ålborg for at videreuddanne sig, kan de fortsætte som rollemodeller dér. Derfor vil der også være behov for, at vi løbende uddanner nye frivillige til at gå ind i vores korps, så vi sikrer kontinuiteten i indsatsen, siger Kirtha Østergaard.

ka