Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regionerne vil løfte kvaliteten i psykiatrien

Pakkeforløb i psykiatrien og klart definerede retningslinier for diagnosticering skal forbedre behandlingen af psykiatriske patienter
8. SEP 2011 9.49

Pakkeforløb til psykiatriske patienter, som det kendes fra kræft- og hjerte-kar-området. Ændret behandling af psykiatriske patienter, som skal sikre, at deres somatiske sygdomme ikke bliver overset. Mere ensartet diagnosticering på landsplan af de store sygdomme som skizofreni, angst og depression.

Det er tre af de fem områder, hvor Danske Regioner i løbet af efteråret 2011 vil komme med forslag til, hvordan kvaliteten i behandlingen af de psykiatriske patienter kan forbedres.

- Danske Regioner har længe ønsket at højne kvaliteten i behandlingen af patienterne i psykiatrien. Men vi har også vidst, at resultatet vil blive bedst, hvis vi gør det i samarbejde med patienterne, deres pårørende og personalet. Derfor tager de forslag til kvalitetsforbedringer, som vi kommer med, netop udgangspunkt i input fra alle aktører i psykiatrien, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Input fra Psykiatriens Topmøde
Forslagene til forbedring af kvaliteten i psykiatrien stammer i høj grad fra de meldinger, som kom frem på Psykiatriens Topmøde, som Danske Regioner afholdt tidligere i 2011. Her var mere end 100 personer fra brugerorganisationer, pårørende, forskere, de faglige organisationer og politikere samlet i to dage for at pege på de største udfordringer i psykiatrien. Deltagerne skulle bidrage med forslag til, hvordan udfordringerne bedst kan løses.

- Med det udviklingsarbejde, som Danske Regioner nu sætter i gang, sætter vi også gang i en helt ny kvalitetsdagsorden i psykiatrien på linje med den kvalitetsdagsorden, som regionerne satte i gang på det somatiske område tidligere i februar 2011, siger Carl Holst, der er næstformand i Danske Regioner.

De fem områder, som der først tages hul på er:
- Ensartet diagnostik på tværs af landet
- Fælles sygdomspecifikke retningslinjer på angst, depression og skizofreni
- Udrulning af pakkeforløb i psykiatrien
- Bedre udredning af somatiske syge, som skal sikre en højere levealder for psykisk syge med flere sygdomme
- Systematisk monitorering af kvalitet og resultater

jos