Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regeringens Naturkommission på plads

Medlemmerne er udpeget og regeringens Natur- og Landbrugskommission er nu klar til at begynde arbejdet
2. MAR 2012 6.47

Natur- og landbrugskommissionen skal vise vejen for en mangfoldig natur side om side med et bæredygtigt landbrug, der sikrer både kvalitetsfødevarer og tusindvis af arbejdspladser. Det oplyser Miljøministeriet.

- Vi har valgt, at det skal være en ekspertkommission, så vi får sagkundskabens bud på de to vigtige spørgsmål, som regeringen har stillet kommissionen: Hvad skal dansk landbrug leve af i fremtiden? Og hvordan får vi samtidig mere natur i Danmark, siger miljøminister Ida Auken (SF).

Kommissionens første opgave består i at udarbejde en samlet status over landbrugets økonomiske situation og tilstanden for den danske natur, vandmiljøet og klimaet. Når statusredegørelsen er klar efter sommer, vil kommissionen invitere til konference og rundbordssamtaler, sådan at alle relevante interesseorganisationer inddrages.

- Nu begynder arbejdet med at finde nogle konkrete svar på, hvordan et udfordret erhverv igen kan komme på ret kurs. Regeringen ønsker en grøn omstilling i Danmark, her skal kommissionen hjælpe med at finde ud af, hvordan vi sikrer tusindvis af arbejdspladser i et erhverv, der samtidig skal bidrage til klima- miljø, og naturindsatsen, til glæde for hele landet, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).

- Det er et stærkt hold, og det er min klare forhåbning, at det er et hold, der både kan levere en markant nytænkning som grundlag for udvikling og vækst i landbrug- og fødevareerhverv, og en meget rigere natur og et langt bedre miljø, siger formand for Natur- og landbrugskommissionen Jørn Jespersen, der også er formand for brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi

Om Natur- og Landbrugskommissionen:
Natur- og landbrugskommissionen er sammensat af 12 uafhængige medlemmer inklusiv en formand.
Kommissionen har et år til at komme med forslag til at løse de økonomiske og miljømæssige udfordringer, som landbruget og naturen står overfor. Herefter skal kommissionen arbejde på egentlige anbefalinger, som skal præsenteres for regeringen i første halvdel af 2013.


krn