Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ombudsmanden revser kommune

Kommunen havde i første omgang ladet en ansat slippe med skrækken efter at vedkommende have opført sig upassende ved en fest. Men kommunen ombestemte sig senere og gav den ansatte en påtale
16. MAR 2011 14.08

En kommune mente, at en ansat havde opført sig upassende over for en kollega. Sagen fik først ingen konsekvenser for den ansatte, men senere ombestemte kommunen sig og gav ham en påtale - selv om der ikke var kommet nye oplysninger frem.

Det var ikke i orden, udtaler ombudsmanden, der samtidig beder kommunen om at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse i lyset af de synspunkter og henvisninger til love og paragraffer, der nu foreligger.

Kommunen, der er holdt anonym gennem hele sagsgennemgangen hos Ombudsmanden, fik en mundtlig klage over, at en ansat ved en fest havde opført sig upassende over for en kollega. Kommunen tilkendegav over for den ansatte, at sagen ikke ville få konsekvenser for ham.

Der blev efterfølgende indgivet en skriftlig klage, som førte til, at kommunen indhentede vidneudsagn om hændelsen. Herefter tilbagekaldte kommunen den begunstigende afgørelse om at der ikke ville ske mere i sagen, og gav den ansatte en påtale.

Ombudsmanden udtaler, at tilbagekaldelsen var begrundet i en omvurdering af de oplysninger som allerede forelå, og at der ikke var tilstrækkelig tungtvejende hensyn, der kunne begrunde en tilbagekaldelse. Kommunen havde også tilsidesat notatpligten ved ikke at gøre notat om den mundtlige klage og de mundtlige vidneudsagn.