Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Økonomi sikret for kobling af Esbjerg havn og by

En samlet økonomisk ramme på 21 mio. kr. gør det nu muligt at realisere et visionært Landgangs-projekt i Esbjerg med forventet første spadestik i 2013

ESBJERG: Realdania har netop bevilget 7 mio. kr. til projektet. Derudover bidrager Pedersen-gruppen med 7,5 mio. kr., Esbjerg Havn med 3 mio. kr. og Esbjerg Kommune med 3,5 mio. kr.

Visionen er at genskabe den oprindelige fysiske og mentale sammenkobling mellem Esbjerg Havn og Esbjerg by. Det skal ske ved den bevaringsværdige Dokhavn.

- Det er meget glædeligt, at der nu er økonomisk basis for at kunne gennemføre Landgangs-projektet. Jeg er især glad for, at gode samarbejdspartnere vil støtte projektet. Landgangen vil betyde at byen og havnen fremover vil vender ansigterne mod hinanden, frem for at vende ryggen til hinanden, siger Johnny Søtrup (V), borgmester i Esbjerg Kommune.

Realdania har tidligere været involveret i projekter i Esbjerg og direktør i Realdania, Hans Peter Svendler roser potentialet i det nye projekt:

- Realdania ønsker at bidrage til gennemførelse af Landgangsprojektet for at optimere byens og havnens sammenspil, og for at sikre at stedet og sammenkoblingen bliver tilført væsentlige byarkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter til glæde for borgere og besøgende i Esbjerg.

Landgangen - en del af en større plan
Landgangs-projektet er et de 10 projekter i Planen for sammenhæng mellem Esbjerg Havn og by, der som samlet plan er i offentlig høring indtil udgangen af november. Alle 10 projekter forbindes af 'Kleve-stien' parallelt med havet, der ud for Dokhavnen planlægges at blive til en egentlig havnepromenade, hvorfra Landgangs-forbindelsen føres ned til Dokhavnen.

- Det har stor betydning for Esbjerg Havn og Esbjerg By, at få løst de trafikale forhold for fodgængere og cyklister mellem byen og Dokhavns-området på en velfungerende måde og gerne så stedet tilføjes en høj kvalitet. Dette skal selvfølgelig ske samtidig med at det sikres, at havnens funktioner kan fortsætte, siger havnedirektør Ole Ingrisch.

Direktør Bjarne Pedersen fra Pedersen Gruppen, som opfører det store Dokken projekt på den østlige side af Dokhavnen, siger:

- Et af de vigtige elementer i Dokken projektet var etablering af en fysisk forbindelse, som en ny og bedre måde at binde havn og by sammen på. Derfor ser vi frem til at få gennemført et seværdigt og gerne unikt Landgangs-projekt.

Den videre proces
Arbejdet med den praktiske proces er sat i gang. Direktør for Teknik & Miljø Hans Kjær er udpeget som formand for styregruppe til at gennemføre Landgangen. Det konkrete projekt forventes udvalgt i løbet af 2012 på baggrund af en indbudt konkurrence.

mou

Se mere her