Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odense genvinder overskudsvarme fra krematorium

Kommunen er klar til at varme sig, efter at Det Etiske Råd har givet et positivt svar på spørgsmålet om genvinding af overskudsvarmen

ODENSE: Det Etiske Råd har begrundet deres overvejelser om genvindingen af overskudsvarmen fra krematorierne i, at der ikke er en direkte forbindelse mellem selve kremeringen og varmegenvindingen i radiatorerne.

Varmegenvindingen har både miljømæssige og økonomiske fordele.

- Miljøgevinsten ved at sælge overskudsvarmen fra Odense Krematorium til fjernvarmenettet giver en årlig reduktion i udledningen af CO2 på ca. 60 tons. Sagt på en anden måde bortkøler Odense Krematorium i dag en varmemængde, der svarer til det årlige varmebehov i ca. 30 husstande, så der er altså et væsentligt miljømæssigt incitament til at genvinde varmen fra Odense Krematorium, siger Lene Holm, kontorchef i by- og kulturforvaltningen.

Overskudsvarmen fra Odense Krematorium genvindes ved at sælge den til fjernvarmenettet i Odense. Indtægten ved salg af overskudsvarmen betyder, at prisen på en kremering i Odense Krematorium kan reduceres, så omkostningen for de efterladte bliver så lille som mulig.

Et landsomspændende potentiale
Odense Kommune er ikke alene om at se fordelene i at genvinde varmen fra krematoriet. I alle landets krematorier, der har mulighed for det, er man allerede i gang med varmegenvindingen, eller projekterne er klar til implementering i forbindelse med, at der også skal installeres filtre til rensning af røggasserne - filtre, som Odense Krematorium allerede har haft i en årrække.

Overskudsvarmen kommer fra den samlede kremeringsproces, hvor tilførslen af naturgas udgør hovedparten af den samlede energi. Det skyldes, at der ved kremering tilføres store mængder energi for at opvarme krematoriets to ovne til 800 grader, som er den minimumstemperatur, ovnene skal have for at sikre fuldstændig udbrænding af røggasserne, der ellers vil forårsage forurening og lugtgener. Selve kremeringen bidrager derfor i den sammenhæng med en minimal andel.

Forslaget om at genvinde overskudsvarmen fra Odense Krematorium skal sendes i høring i fire uger, og først derefter foreligger der en endelig afgørelse.

Foto: http://www.flickr.com/photos/zoonabar/3444959481/sizes/z/in/photostream/

lcl