Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyt folketing vil opprioritere psykiatrien

Samtlige partiers kandidater i forhold til at opprioritere psykiatrien
20. AUG 2011 20.28

En ny undersøgelse fra BEDRE PSYKIATRI afslører en markant vilje hos samtlige partiers Folketingskandidater i forhold til at opprioritere psykiatrien.

Undersøgelsen, hvor BEDRE PSYKIATRI har spurgt samtlige 709 kandidater til Folketinget om deres syn på psykiatrien, viser: At næsten 80 pct. af kandidaterne vil arbejde for flere ressourcer til psykiatrien og mere end 90 pct. anser psykiatrien som en væsentlig sundhedsudfordring. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at ikke en eneste af de kandidater, der har svaret, mener at kvaliteten af den nuværende psykiatriske behandling er 'meget tilfredsstillende'. Derimod mener 59,5 pct., at kvaliteten er 'mindre tilfredsstillende'.

Foreningens landsformand Ebbe Henningsen siger om den meget entydige opbakning til en bedre psykiatri:
- Psykiatrien har i årevis lidt under manglende opmærksomhed fra politikernes side. Vores undersøgelse kan derfor kun tolkes som et kommende "jordskred" for prioriteringen af psykisk syge og pårørende. Ikke mindst i en situation, hvor psykiatrien har et økonomisk efterslæb på op mod to mia. kr..

Ebbe Henningsen foreslår - uanset hvem der vinder valget - at der oprettes et ministerium for psykiatri:
- Der er lavet alt for mange lappeløsninger. Der er brug for, at Folketinget og den kommende regering tager skeen i den anden hånd og et vigtigt skridt på den vej er etableringen af et ministerium. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, hvad psykiatriministerens første og største opgave skal være: At udvikle en ambitiøs handlingsplan for psykiatrien.

- Vi ved godt, at sejren ikke er i hus med denne undersøgelse. Det er klart, at der efter valget ligger en kæmpe stor opgave for BEDRE PSYKIATRI og andre i at minde politikerne om, at de for nylig mente noget meget markant om psykiatrien

Fakta om og resultater fra undersøgelsen:
Undersøgelsen er gennemført i juni til august 2011 af BP Research - en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI og er webbaseret. Samtlige 709 Folketingskandidater er blevet spurgt - 358 har svaret. Det giver en svarprocent på godt 51 pct.. Respondenterne fordeler sig ligeligt på partier og opstillingskreds.