Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny SKI-aftale lover billigere vikarer

SKI forventer, at rammeaftalen vil gøre vikartimer på sundhedsområdet 15 pct. billigere

Når SKI's nye rammeaftale på vikarydelser træder i kraft 1. december, får den offentlige sektor mulighed for at skaffe vikarer med kort varsel, til en fornuftig pris, og med sikkerhed for, at også de overenskomstmæssige vilkår bliver overholdt.

Rammeaftalen giver mulighed for at hente vikarer inden for områderne 'Sundhed og omsorg', og 'Kontor og administration'. Det vil bl.a. sige sosu-assistenter, sygeplejersker og andre medarbejdere i plejesektoren, samt lige fra kontorassistenter og økonomimedarbejdere til it-supportere, jurister og ingeniører.

SKI har beregnet, at priserne på den nye vikaraftale ligger 13 pct. lavere i gennemsnit end priserne på den tidligere SKI-aftale for vikarydelser. På sundhedsområdet er besparelsen på 15 pct., sammenholdt med 12 pct. på kontorområdet.

91 mio. pr. år
I alt forventer SKI som udgangspunkt en årlig indkøbseffektivisering på 11,8 mio. kr., på baggrund af en forventet uforpligtet omsætning på 91 mio. pr. år. Besparelsen ventes at blive forøget, hvis flere offentlige myndigheder går over til at benytte SKI's rammeaftale i løbet af de fire år, aftalen varer.

Fire kommuner har desuden indgået individuelle forpligtende delaftaler under denne aftale, hvilket vil medføre en yderligere årlig effektivisering på fem mio. kr.

- I en tid hvor sundhedsområdet og plejesektoren er under økonomisk pres, glæder jeg mig over, at vi med denne rammeaftale kan tilbyde den offentlige sektor en mulighed for at hente hurtig assistance på en nem måde og til fordelagtige priser, siger SKI's adm. direktør, Signe Lynggaard Madsen.

Bedre muligheder for små leverandører
Det er en af SKI's første såkaldte specialist-aftaler, hvor mindre, lokale vikarbureauer har haft bedre mulighed for at gøre sig gældende i deres nærområde. En række mellemstore bureauer og et konsortium af mindre vikarbureauer er blevet valgt som leverandører på aftalen, der er delt geografisk op.

Kvaliteten er sikret ved, at SKI har fastlagt standardiserede kategorier for hver medarbejdertype på sundhedsområdet, så man som kunde kan være sikker på det faglige niveau på den vikar, man modtager.

Den nye rammeaftale er etableret med afsæt i en brugerundersøgelse, og det juridiske grundlag er kvalitetssikret af Kammeradvokaten.

Læs mere om aftalen på ski.dk/vikar