Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny fysisk og mental sti-sammenhæng

Tanken med Hedebostien er, at den skal skabe sammenhæng mellem Roskilde Fjord og Køge Bugt, formidle kultur og animere til motion

ROSKILDE / GREVE / SOLRØD: Hedebostien, en flere år gammel idé til en regional rekreativ oplevelses- og natursti fra Roskilde Fjord til Køge Bugt, bliver nu til virkelighed. Projektet har netop fået grønt lys fra byrådene i de tre deltagende kommuner Roskilde, Greve og Solrød. Projektet, som koster 14,3 mio. kr., støttes af Nordea-fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond.

'Hedebostien - fra fjord til bugt' er overskriften for et nyt spændende projekt for en rekreativ og 21,7 km lang oplevelses-, gang- og cykelsti, der skal forbinde Roskilde Fjord med Køge Bugt, og undervejs passere igennem de tre kommuner Roskilde, Greve og Solrød.

Undervejs vil der langs stien blive etableret en række aktivitets- og oplevelsesmuligheder som fx motions- og træningsfaciliteter samt formidling af natur- og kulturhistoriske steder i landskabet.Kort over Hedebostiens forløb fra Roskilde Fjord til Køge Bugt.

Tanken med stien er, at den skal skabe sammenhæng mellem Roskilde Fjord og Køge Bugt både fysisk og mentalt. Stien skal også udvikle nye forbindelser mellem eksisterende stier og de mindre bysamfund langs Hedebostien. Endelig skal Hedebostien styrke eksisterende oplevelser og fortællinger for de besøgende og beboerne langs den nye sti.

I det nye år vil borgerne i de tre kommuner blive inddraget på borgermøder og i lokale grupper, der skal videreudvikle og debattere forslagene til Hedebostiens forskellige fokusområder.

I Roskilde vil man langs Hedebostien kunne få unikke kulturhistoriske oplevelser, bl.a. Roskilde Domkirke, middelalderbykernen, Vikingeskibsmuseet, Museet for Samtidskunst og meget mere.

Hedebostiens forløb i Greve Kommune går igennem det store Hedeland, Tune Skov og det bevarede anlæg Tunestillingen fra 1. verdenskrig. Og her vil Hedebostien fungere som direkte adgang til en række aktivitets- og bevægelsesmuligheder.

Den sidste del af Hedebostien ud mod Køge Bugt byder på både natur- og kulturhistoriske fortællinger, lige fra de 60 mio. år gamle kalkprofiler i Karlstrup Kalkbrud til Trylleskoven og Karlstrup Nyskov og ikke mindst de fredede Karlstrup og Engstrup moser.

 


Projektet har et samlet budget på 14,3 mio. kr. og støttes af Nordea-fonden med 8 mio. kr. og af Arbejdsmarkedets Feriefond med 3,3 mio. kr. De to fonde har således givet et meget væsentligt bidrag til, at projektet nu kan sættes i gang. De tre deltagende kommuner bidrager med hver 1 mio. kr.

Arealerne til stien vil blive anlagt ved frivillige aftaler med berørte lodsejere.

Foto fra Firmileskoven: Landskabsværkstedet