Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nulvækst koster på offentlig service

Borgerne betaler prisen for nulvæksten i form af ringere service, viser ny undersøgelse fra FTF

Børnene får dårligere undervisning i skolen og mindre tid med pædagogen i institutionen. Og på hospitalerne er der væsentlig kortere tid til at pleje patienterne. Det er nogle af konsekvenserne af nulvæksten, der reelt er lig med offentlige besparelser, viser ny undersøgelse blandt 1.646 offentlige ansatte FTF'ere.

Den generelle prisudvikling er regnet ind i kravet om nulvækst, men beregningen tager for eksempel ikke højde for den demografiske udvikling, hvor der kommer flere pasningskrævende ældre, ligesom der heller ikke på skoleområdet er taget højde for stigende udgifter til specialundervisning. Det betyder, at der adskillige steder i den offentlige sektor bliver tale om reelle besparelser.

- Det er uacceptabelt, at børnefamilier, ældre og syge, som alle er dybt afhængige af velfungerende offentlige tilbud, skal betale prisen for kravet om nulvækst. I stedet for at spare på kvaliteten, burde man fx skære ned i den enorme bunke af bureaukratiske krav, som mange offentligt ansatte er underlagt, siger FTF's formand Bente Sorgenfrey.

Kun 2 promille af de offentligt ansatte mener, at de har fået mere tid til borgerne. Derimod oplever 22 pct. af de offentligt ansatte, at de 'i høj grad' har fået har fået mindre tid til borgere og brugere. Yderligere 44 pct. mener, at de 'i nogen grad' har fået mindre tid til borgerne, viser undersøgelsen.

terp