DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Nu tilsyn af privathospitaler - uden klager

Nu tilsyn af privathospitaler - uden klager

Skovhus Privathospital, der fik medhold i Sundhedsstyrelsen, inviterer nu alle kommuner på besøg - også Odsherred, der gerne ville føre tilsyn
4. JAN 2012 9.15

ODSHERRED: Odsherred Kommune har genem lang tid gerne villet føre tilsyn med Skovhus Privathospital - bl.a. på baggrund af lokal kritik af behandlingsmetoder og for stor fokus på pengeindtjening - men netop fået afgørelse fra Sundhedsstyrelsen, at det ikke er kommunens bord - men styrelsens. Og samme styrelse skal her fra nytår føre tilsyn på eget initiativt, hvor det tidligere udelukkende var reaktivt - altså, hvis der kom klager.

Sygehuschef Kit Kjærsgaard er tilfreds med, at styrelsen hermed er helt på linje med privathospitalets opfattelse:

- Vi mener, det er meget vigtigt med et godt og kompetent tilsyn for alle hospitaler private som offentlige. Vi har hele tiden ment, at det tilsyn ifølge loven ligger hos Sundhedsstyrelsen og ikke kommunen. Derfor er vi tilfredse med, at det nu er slået fast, så ingen længere kan være i tvivl om de regler.

- Sundhedsstyrelsen har ifølge svaret tidligere udført tilsyn udelukkende ved klager, men fra 1. januar skal styrelsen gennemføre faste tilbagevendende tilsyn på private hospitaler. Skovhus Privathospital har gennem hospitalets femårige historie aldrig haft en klage.

Skal akkrediteres
- For kommunerne er det naturligvis helt afgørende, at de ved, at Sundhedsstyrelsen er den myndighed, der vurderer behandlingen af deres borgere, og jeg vil meget gerne invitere både Odsherred og andre kommuner til Skovhus Privathospital.

- Vi ønsker et tæt samarbejde med både kommuner og regioner, der har patienter på Skovhus Privathospital. Men alle kommuner er naturligvis velkomne på Skovhus Privathospital. Det er vigtigt med et samarbejde, så alle er trygge og kender vores behandling og mange kvalifikationer. Vi vil meget gerne fortælle og redegøre for, hvordan vi behandler vore patienter, og hvad vi ellers kan tilbyde, siger Kit Kjærsgaard.

Skovhus Privathospital er i samarbejde med Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS) ved at gennemgå en større akkrediteringsproces iht. sygehusstandarderne jf. Den Danske Kvalitetsmodel. I denne forbindelse samarbejder Skovhus Privathospital med en konsulent fra Danske Standarder.

Fakta om Skovhus Privathospital
Skovhus Privathospital er et af Danmarks første private psykiatriske hospitaler for unge og voksne.
Målgruppen er unge og voksne fra alderen 15 år og op med forskellige psykiatriske problematikker og adfærdsmæssige forstyrrelser og/eller socialt utilpassede personer.

Skovhus Privathospital er en del af det frie udvidede sygehusvalg på voksenpsykiatriområdet.