Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nordjylland er dårligst klædt på til at håndtere seksuelle overgreb

Sammenlignet med resten af landet har Region Nordjylland færrest kommuner, der har eller er i gang med at udarbejde beredskaber mod seksuelle overgreb mod børn
20. JAN 2012 11.53

Af Lærke Cecilie Lindegård, [email protected]

NORDJYLLAND: En kortlægning fra SISO - Videnscenteret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn - fra efteråret 2011 viser bl.a., i hvor stor udstrækning de danske kommuner har udarbejdet skriftlige beredskaber for håndtering af sager, der omhandler seksuelle overgreb.

Og her placerer kommunerne i Nordjylland sig skidt - her er det kun omkring halvdelen af kommunerne, 56 pct., der har eller er i gang med at udarbejde beredskab om seksuelle overgreb mod børn, hvilket gør Nordjylland til den region med færrest beredskaber.

I Region Sjælland har størstedelen af kommunerne. 96 pct., et beredskab eller er i gang med at udarbejde et. For de tre regioner Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark er det mellem 70 og 89 pct. af kommunerne, der har svaret, at de har eller er i gang med at udarbejde beredskaber.

Stort fremskridt siden 2001
Samlet set viser undersøgelsen - som 91 kommuner har deltaget i - at 75 kommuner har eller er i gang med at udarbejde beredskab for, hvordan de skal håndtere sager om seksuelle overgreb mod børn. Mere præcist angiver 63 ud af de 91 kommuner, at de har et skriftligt beredskab, mens 12 kommuner svarer, at de er i gang med at udarbejde et beredskab. 16 af kommunerne svarer, at de ikke har et beredskab.

En lignende kortlægning i 2001 viste, at mindre end 25 pct. af kommunerne på daværende tidspunkt havde et beredskab.

Kommunerne fortæller i undersøgelsen, at et beredskab har en meget positiv effekt på den hjælp, de kan tilbyde børn, der har været udsat for overgreb. Og et skriftligt beredskab giver kommunen en grundlæggende faglig viden om seksuelle overgreb og en kvalificeret forebyggelse og håndtering af sager, hvor der er mistanke eller viden om, at børn udsættes for overgreb.

Kommunerne kan få gratis konsulentbistand hos SISO om, hvordan man opbygger og vedligeholder et beredskab til sager om overgreb mod børn.

Foto: http://www.flickr.com/photos/mamchenkov/142589507/sizes/z/in/photostream/

lcl