Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Norddjurs vil portrættere tre af sine byer

Med borgernes og en sociologs hjælp skal byerne og deres kvaliteter synliggøres - det samme skal ske i Skive og Ringkøbing-Skjern

NORDDJURS: Kommunen inviterer i juni måned borgere i byerne Allingåbro, Ålsrode og Fjellerup med i et samarbejde om at tegne et portræt af deres by. Portrætterne skal medvirke til at gøre opmærksom på byernes kvaliteter og sætte byerne på landkortet for både tilflyttere og turister og dermed sikre liv og aktivitet også i fremtiden.

Der er tale om et nærstudie af det, man som beboer kender så godt, men som kan være svært at sætte ord på: Hvad er byens karakteristika, særkende og værdier? Som beboer kan man have blinde vinkler; der kan være ting, man ikke ser. Enten fordi det ikke er relevant for én selv, eller fordi blikket er farvet af noget, der var engang.

Derfor får byerne hjælp til portrættet af sociolog Thea Lund Jacobsen fra konsulentvirksomheden Epinion. Hun skal kigge på byen med fremmede øjne uden at være farvet af viden om byens historie, og hun skal tale med borgerne via interviews og stop op samtaler i gaden.

LAG-støtte
Senere får borgerne lejlighed til at høre Thea fortælle om sine indtryk og vise fotos, der underbygger iagttagelserne. Der bliver også mulighed for, at borgerne selv kan komme med flere farver til portrættet. Portrætterne forventes også at kunne bidrage til en dialog om, hvordan byerne gerne vil se sig selv i fremtiden.

Resultatet vil blive formidlet i en egnet form, som borgerne selv kan være med til at finde frem til. Det kan f. eks. være en folder, en hjemmeside, en film eller en artikel.

Byportrætterne er en del af et fælles samarbejde mellem Norddjurs, Ringkøbing-Skjern og Skive Kommuner, og i de andre to kommuner vil der blive tegnet lignende byportrætter. Aktiviteterne er støttet af Indenrigs- og sundhedsministeriets Landdistriktsmidler samt af LAG - midler.

Norddjurs Kommune har som optakt til arbejdet holdt møder med blandt andet repræsentanter for borgerforeningerne i de tre byer.

mou