Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Norddjurs vedtager ny beskæftigelsesplan

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs har vedtaget ny beskæftigelsesplan for 2012 - den har bl.a. fokus på flere unge i job og tættere samarbejde med virksomheder
12. OKT 2011 22.06

NORDDJURS: Målet med beskæftigelsesplanen er, at Norddjurs' borgere skal støttes i at få - eller bevare - et fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig skal det sikres, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft. Det kræver en sammenhængende indsats, hvor der er balance mellem de politiske mål og de konkrete udfordringer på området.

- De ledige skal hurtigere i job, vi skal undgå langtidsledighed, og uddannelse og opkvalificering skal tilbydes til dem, som står på kanten af arbejdsmarkedet, sagde John Saaby Jensen (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Han bemærkede, at ledigheden i Norddjurs Kommune i juli 2011 var på 5 pct., mens den i januar i år var på 6,8. Det går med andre ord den rigtige vej, og den aktuelle ledighed i Norddjurs ligger under landsgennemsnittet, som er 5,4 pct.

Venter positiv effekt af store byggeprojekter
Alligevel har Norddjurs en række udfordringer på området, blandt andet pga. et lavere uddannelsesniveau end i regionen som helhed, en negativ udvikling i arbejdsstyrken. Dertil kommer, at flere borgere i Norddjurs end i resten af regionen arbejder i brancher, der er hårdest ramt af den økonomiske krise.

Dog vil det store havvindmølleprojekt på Grenaa Havn skaffe arbejdspladser til området i de kommende år, ligesom store byggerier i Østjylland, blandt andet Skejby Sygehus, kan skubbe beskæftigelsen i Norddjurs i den rigtige retning, vurderes det i beskæftigelsesplanen.

mou

Se beskæftigelsesplanen i sin helhed her

Beskæftigelsesministeren har fastsat følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012:
• at ledige kommer hurtigere i job, så færrest mulige bliver langtidsledige
• en bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, så de ikke ender på permanent offentlig forsørgelse
• at unge skal i uddannelse eller job
• at flere indvandrere og efterkommere skal i job.

Norddjurs vil løse udfordringerne ved at satse på en række konkrete indsatser, blandt andet:

• Tidlig indsats - uanset målgruppe, alder eller baggrund
• Virksomhedsrettede redskaber og effektiv virksomhedskontakt
• Uddannelsestilbud til unge
• Målrettede uddannelsesforløb
• Hjælp til selvhjælp.

: