Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Næstveds teknik-direktør stopper

Efter eget ønske har Svend W. Jensen valgt at stoppe ved udgangen af juni måned som teknik- og miljødirektør og indgå en senior fratrædelsesaftale
20. FEB 2012 16.05

NÆSTVED: - Det har ikke været nogen let beslutning, for jeg har været ualmindelig glad for mit arbejde i Næstved. Men jeg bliver 65 år til foråret og efter at have brugt næsten al min tid på arbejde, synes jeg, at tiden nu er inde til at hellige mig mine andre interesser.

Svend W. Jensen blev teknik- og miljødirektør i den sammenlagte kommune i 2007, hvor han har ydet en stor indsats for at få de fem sammenlagte kommuner og Storstrøms Amt til at fungere som en ny sammenhængende kommune.

- Jeg har naturligvis respekt for Svends beslutning, og forstår godt, at han nu vil prioritere sin tid anderledes. Svend har været en yderst dygtig og respekteret direktør, ikke bare i Næstved Kommune, men også generelt i den kommunale verden. Svend har været ankermand på flere store klima- og vejprojekter, som har givet anledning til bred anerkendelse, og jeg har sat stor pris vores samarbejde, siger kommunaldirektør Jens Chr. Birch.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) peger på Svends centrale rolle i forbindelse med kommunesammenlægningen og siger:

- Med sine kvalifikationer og store erfaring fra amtet har Svend formået at sikre den nødvendige drift og udvikling af hele teknik- og miljøområdet i den nye kommune. Vi siger farvel til en dygtig leder, som i den grad har sat sit præg på Næstved.

En lang karriere i offentlig tjeneste
Svend W. Jensen har bestridt en lang række toplederposter i den offentlige sektor. Inden han kom til Næstved, var han teknik- og miljødirektør i Storstrøms Amt. Her havde han først ansvaret for at opbygge en velfungerende enhed og i forbindelse med kommunalreformen fik han den store opgave at fordele 500 medarbejdere til 17 modtagende myndigheder herunder kommuner, stat og region.

Svend startede sin lederkarriere i Vestsjællands Amt, som leder af byggeadministrationen og jura. Han har sideløbende med sine lederstillinger bestridt en lang række tillidsposter bl.a. har han været medlem af Vejregelrådet og formand for foreningen for amternes tekniske chefer.

mou