Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Næstved udpeger tre hovedudfordringer

BUDGET 2012 I budgetaftale noterer forligspartierne i Næstved tre hovedudfordringer, som skal løses for at sikre Næstved en stærk økonomi
30. SEP 2011 16.35

NÆSTVED: Næstved har indgået et bredt forlig med alle partier på nær Dansk Folkeparti.

Forligspartierne noterer tre hovedudfordringer, som skal løses, for at Næstved for alvor kan få en stærk økonomi, som kan udgøre et fundament for ny vækst og udvikling.

A. Tilflytning og erhvervsudvikling
Tidligere tiders store befolkningstilvækst i Næstved Kommune er siden 2007/ 2008 afløst af stagnation og endda en beskeden tilbagegang i befolkningstallet. Det er en udvikling, der ikke er enestående for Næstved, og som først og fremmest skyldes finanskrisen. Men selvom udviklingen skyldes udefrakommende forhold, rammer den Næstveds økonomi og udvikling. Forligspartierne ønsker et offensivt svar, som både indebærer fortsatte effektiviseringer og en styrket innovation overalt i kommunen, en konsolidering af den offentlige service, en styrket erhvervsudvikling og forbedret erhvervsservice, et højt investeringsniveau og en målrettet branding med en styrkelse af Mærk Næstved.

B. Arbejdsmarked
Forligspartierne noterer, at der i de sidste par år har været en positiv udvikling i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, så Næstved både i 2009 og 2010 har ligget helt på niveau med landsgennemsnittet. Denne udvikling er brudt efter de store omlægninger, som blev vedtaget i refusionsregler mm. i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2011. Forligspartierne ønsker at sætte offensivt ind med styrket anvendelse af virksomhedspraktik og jobtilskud, udbygget kontakt med erhvervslivet, osv. Byrådet vil invitere arbejdsmarkedets parter til lokale 'trepartsdrøftelser' om, hvordan denne udfordring bedst muligt kan løses.

C. De specialiserede sociale områder, særligt handicap
Der er fortsat problemer med budgetoverholdelsen på især handicapområdet - men også Børn-og Ungeområdet og den vidtgående specialundervisning er under pres. Forligspartierne ønsker et fortsat rimeligt serviceniveau i forhold til de udsatte grupper, men ønsker også at fortsætte den indsats, der allerede er i fuld gang for at få budgetterne under kontrol.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/charles_hudson/with/5822184945/