Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Næstved strammer styringen af driftsudgifterne

Til trods for at Næstved Kommune har en stram økonomisk styring, er det ikke muligt at overholde budgettet på især handicapområdet, udsatte børn og unge-området samt sundhedsområdet

NÆSTVED: På baggrund af den netop gennemførte budgetkontrol ser det ud til, at kommunen overskrider budgettet på serviceudgifterne, som udgør hovedparten af driftsudgifterne. Der er tale om en forventet budgetoverskridelse på 26 millioner kroner i 2011.

Økonomiudvalget har derfor indstillet syv initiativer til strammere styring af driftsudgifterne. Forslagene behandles på byrådsmødet tirsdag den 24. maj, og kan læses her:

De syv initiativer

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gennemføres en række tiltag, som lægger en dæmper på institutionernes driftsudgifter i år. Det væsentligste initiativ giver mulighed for, at institutionerne kan bruge penge på anlægsudgifter, som f.eks. legepladser, i stedet for på driften. Flere institutioner finansierer i dag mindre anlægsprojekter over driften.

Initiativerne medfører, at der vil være institutioner, som vil blive nødt til at reducere forbruget i år, og det er vigtigt, at alle holder igen. Men alt i alt er de initiativer, der nu forelægges byrådet, skånsomme og et udtryk for stor respekt for kommunens decentralisering.

- Vi skal undgå, at Næstved Kommune overskrider den ramme, regeringen har fastsat for serviceudgifterne for 2011 - den såkaldte serviceramme. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en ny sparerunde for at få flere penge i kommunekassen. Den linje, der blev lagt med den store økonomiaftale sidste år, holder stadig, og der er ikke lagt op til yderligere besparelser, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

mou