Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Når kommunerne går op i at tjene penge på hinanden

DEBAT Kommunerne klager over stigende takster på botilbudsområdet, men markedsgørelsen og kommunernes indbyrdes handel med pladser kan forklare en del, mener DH-formand Stig Langvad

Af DH-formand Stig Langvad

Kommunerne klager over, at taksterne på offentlige og private botilbud er steget voldsomt, siden kommunerne overtog ansvaret for området. Markedsgørelsen på det sociale område og kommunernes interne handel med pladser, som markedsliggørelsen har medført, kan forklare en del.

Markedsgørelse på det sociale område har bl.a. medført, at rådgivningstilbud, botilbud, behandlingssteder m.v. er begyndt at bruge mange ressourcer på at gøre opmærksom på sig selv. Det er nødvendigt for at kunne blive set og efterspurgt og dermed opretholde eksistensgrundlaget.

Hvis ikke tilbuddene har fuldt hus, så kan tilbuddene ikke overleve. Det fremgår blandt andet af AKF's store undersøgelse om konsekvenserne af strukturreformen for de mennesker med handicap, der benytter specialiserede tilbud på social- og specialundervisningsområdet, at flere ledere har ansat administrativt personale med forstand på bl.a. markedsføring.

Mistillid kommunerne imellem
Det er en uheldig konsekvens af efterspørgselstankegangen. Det betyder, at en masse ressourcer og penge går til administration og kolde hænder, i stedet for at ressourcerne - pengene - går til de mennesker, der har behov for støtte og hjælp. Det er uhensigtsmæssigt at indføre en markedsstruktur på et område, der ikke tilnærmelsesvist ligner et marked, da der er tale om specialisering inden for meget forskellige målgrupper.

Og markedsgørelsen har da heller ikke medført billigere tilbud og bedre kvalitet. I stedet har den medført mistillid kommunerne imellem, så kommunerne i stedet for at samarbejde med hinanden om at skabe de bedste tilbud.

Det understreges yderligere af, at flere kommunalpolitikere har ytret, at de da selvfølgelig tænker i at tjene penge på hinanden. Det betyder ikke bedre service til borgerne, men dækning af administrative udgifter, der i princippet ikke er nødvendige.


Formand for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad