Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Colourbox

Mere idræt på skoleskemaet i Fredericia

Elever har mere mod på faglige udfordringer, når de har flere idrætstimer, viser en evaluering af to idrætsskoler

FREDERICIA: Siden august 2008 har to skoler arbejdet fokuseret på at udvikle en tydelig idrætsprofil. Skolerne har i den forbindelse fået ekstra ressourcer. I dag har eleverne seks ugentlige idrætstimer ligesom bevægelse tænkes ind i de øvrige timer, når der er behov for det.

Skoleafdelingen har nu udarbejdet en evalueringsrapport, der tager pulsen på de to idrætsskoler. Rapporten konkluderer at:

• Idrætsskolerne fremmer elevernes motivation og lyst til at lære.
• Skolebestyrelsen og ledelsen på de to skoler er i stor udstrækning lykkes med at skabe en ny skolekultur, hvor bl.a. bevægelse og idræt er indarbejdet i elevernes hverdag.
• Det tager tid og mange ekstra kræfter at få lærere og pædagoger på skolerne til at finde fælles fodslag. Det har taget tid at få alle 'komponenter' kørt i stilling og få dem til at arbejde sammen.
• Idrætslærerne på skolerne har i stor udstrækning været både inspiratorer og idéskabere på opgaven med at få mere bevægelse ind i fagene. Det har været og er fortsat en krævende opgave.
• De andre lærere har med tiden fået styrket deres kompetencer, så de i dag føler sig bedre rustet til at arbejde med skolernes idrætsprofil.

Ses på fagligheden
På begge skoler oplever såvel personale som ledelse, at elevernes trivsel er øget, ligesom deres lyst til at arbejde med de faglige udfordringer er blevet mere synlig i dagligdagen. Lærerne er blevet mere opmærksomme på, om børnene trives, om de kan koncentrere sig og dermed engagere sig i undervisningen.

Eleverne er på deres side begejstret for, at det er blevet legitimt, at de tager initiativ til at være fysisk aktive i løbet af timerne. En hurtig løbetur er eksempelvis ok, når de trænger til ny energi til hjernen.

Sundheds-gevinst ukendt
Skoleafdelingen kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere, om de seks idrætstimer har betydning for eleverne sundhed, da udrulningen af de seks timer er sket over de seneste to år. Det er derfor ikke muligt at konkludere, at eleverne på de to skoler er blevet betydelig sundere og bedre motoriske.

- Men flere forskningsprojekter på bl.a. skoler i Bunkeflo i Sverige og på idrætsskoler i Svendborg fortæller dog, at børn, som dagligt fik en times idræt, efter tre år var dygtigere til at læse, stave, skrive og regne end en kontrolgruppe. En times idræt dagligt ser også ud til – ifølge forskere på SDU – at styrke børnenes knogler, forebygge ondt i ryggen med mere, siger Peder Hvejsel (V), formand for børne- og ungdomsudvalget. Han fortsætter:

- Desuden peger forskerne på, at børnene har 80 pct. mindre risiko for at udvikle diabetes 2, end børn der kun har to ugentlige idrætstimer.

Idræt for 1,8 millioner
Erfaringer fra de to idrætsskoler i Fredericia, skal nu spilles på banen og være med til at udvikle pædagogikken i de fire nye distriktsskoler samt specialskolen.
Børne- og ungdomsudvalget har derfor besluttet, at alle de nye skoler skal have fokus på at få bevægelse ind i fagene.

Udvalget besluttede samtidig, at der skal udvikles en ny model for, hvordan de godt 1,8 mio. kr. – som de ekstra idrætstimer på fem spor i grundskolen koster – skal udmøntes i den nye skolestruktur.

- Det ligger dog fast, at de nye unge idrætstalenter, som idrætsklubberne udpeger fra foråret 2013, vil blive tilbudt at gå på en idrætslinje på den nye distriktsskole i vest fra august 2013. Her vil der nemlig blive opbygget et nyt idræts- og læringsmiljø i overbygningen (7.-9. klasse), som vil have et fantastisk udgangspunkt for at udvikle sig i samspil med Fredericia Idrætscenter, siger skolechef Claus Bülow.

lcl