Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Markant fald i børnetid

Tiden til børnene er faldet med ikke mindre end 20 pct. i løbet af de sidste ti år, viser en undersøgelse, FOA netop har fået foretaget
16. SEP 2011 13.10

Børn i dag må se langt efter en voksen. Tiden til børnene er faldet med ikke mindre end 20 pct. i løbet af de sidste ti år. Det viser en undersøgelse, som FOA netop har fået foretaget.

Faldet i tiden til børnene er sket dels på grund af forringelser af normeringerne, dels på grund af de mange nye administrative opgaver og øgede krav om dokumentation i institutionerne.

Ny plan for normering
Derfor har FOA også en klar appel til det nyvalgte folketing.

- Vi glæder os over, at der i valgkampen er sendt tydelige signaler fra partierne i 'rød blok* om at gennemføre forbedringer af normeringerne på institutionerne, siger Jakob Sølvhøj, formand for FOAs Pædagogiske sektor, og fortsætter:

- Ti års forringelser kan ikke rettes op på én gang, men vi har en forhåbning om, at et regeringsgrundlag vil indeholde en plan for en genopretning af normeringerne og en reduktion af omfanget af administration og dokumentation. En ny plan må også fastlægge klare retningslinjer for overgangen mellem de enkelte dagtilbud, så de yngste børn ikke bliver flyttet tidligere og tidligere i børnehave, uden at ressourcerne følger med.

FOAs pædagogiske sektor håber i det hele taget, at der kommer en reform af dagtilbudsområdet på dagsordenen.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/hayaloezkan/with/4929062492/