DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Lave kvotepriser op på ministermøde i Horsens

Lave kvotepriser op på ministermøde i Horsens

De danske ministre Ida Auken (SF) og Martin Lidegaard (R) har inviteret deres europæiske ministerkolleger til topmøde i Horsens om energi og klima
18. APR 2012 9.39

Under mødet kan mere end 30 miljø-, klima- og energiministre og tre kommissærer sætte sig op i sadlen, når der skal cykles fra hotellet til Forum Horsens. Interessen for det første uformelle møde under det danske formandskab er stor, men der er også lagt op til vigtige drøftelser under de to ministermøder, som ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden.

På dagsordenen er et grønnere Europa som en del af løsningen på finanskrisen. Ministrene skal blandt andet enes om, hvordan Europas miljøpolitik skal se ud det næste årti og diskutere energieffektivitetsdirektivet, der skal være forhandlet på plads inden udgangen af juni.

- I Horsens skal vi enes om hovedlinjerne for et nyt 7. Miljøhandlingsprogram. Det skal sikre en grøn omstilling af EU de næste 10 år. Den grønne omstilling, hvor vi får mere ud af mindre, er vejen ud af krisen. Lad mig give tre eksempler. For det første skal vi blive langt bedre til at genbruge vores ressourcer. Det vil samtidigt skabe tusinder af nye jobs. For det andet må vi sikre, at det bliver en langt bedre forretning at gå foran med grøn produktion og bæredygtige produkter. Forurenerne skal betale. For det tredje skal vi gøre endnu mere for at begrænse skadelige kemikalier, siger miljøminister og formand for EU's miljøministerråd Ida Auken (SF).

Kvoterne er rygraden
Miljøministrene skal også drøfte, hvordan Europa som vigtig forhandlingspart ved verdenstopmødet i Rio i juni kan sætte et afgørende fodaftryk på den aftale, som skal føre til en global grøn omstilling. Omstillingen skal både rumme mulighederne for vækst og bæredygtig anvendelse af naturens ressourcer.

- Udnyttelsen af jordens ressourcer har hidtil skabt vækst, men nu har vi overskredet grænsen. Vi er hastigt på vej fra syv til ni milliarder mennesker, og middelklassen vokser i mange lande, så vi skal have mindsket trækket på jordens ressourcer. Europa bør spille en fremtrædende rolle og sikre, at verdenstopmødet fører til konkrete resultater, siger Ida Auken.

Under frokosten den 19. april vil ministrene diskutere fremtiden for kvotehandlessystemet (ETS). Det er første gang det sker, siden klima- og energipakken blev vedtaget i 2008.

Prisen på CO2-kvoter er så lav, at det ikke længere sikrer, at der bliver investeret tilstrækkeligt i omstillingen til vedvarende energi og gennemførelse af energibesparelser. Det danske formandskab lægger op til en åben drøftelse af, hvad der skal ske med ETS i fremtiden, og der er lagt op til diskussion med mange forskellige synspunkter.

- Jeg tror, det er nyttigt, at vi kortlægger problemerne og positionerne i forhold til kvotesystemet. Jeg ønsker en åben og ærlig debat om, hvordan vi kan sikre, at ETS fortsætter med at være rygraden i den europæiske klima- og energipolitik, siger klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard (R), der leder miljøministerrådets klimadrøftelser.

Behov for fleksibilitet
På energiministermødet vil Martin Lidegaard forsøge at løsne op for de svære forhandlinger om energieffektivitetsdirektivet. Det danske formandskab har for nylig fremlagt et kompromisforslag for at skabe fremdrift i forhandlingerne.

Det er forsat målet at leve op til henstillingen fra EU's stats- og regeringschefer om, at der skal opnås enighed med Europa-Parlamentet inden udgangen af juni.

- Jeg vil appellere til mine kolleger om at udvise høj grad af fleksibilitet, så vi kan få direktivet vedtaget. Der er både behov for fleksibilitet fra medlemslandene og fra Europa-Parlamentet, siger Martin Lidegaard.

Ministrene skal også drøfte visionerne for europæisk energipolitik i 2030. Det vil ske med udgangspunkt i Kommissionens Energy Roadmap 2050. Det anviser, hvilke veje Europa kan gå, hvis CO2-udledningen skal begrænses med 80 - 95 pct. i 2050.

Næste møde mellem parterne er 8. maj.

- Imens forsøger vi fra danske side få løst problemet og finde frem til et fælles udgangspunkt for de videre forhandlinger med parlamentet, sagde Martin Lidegaard på et pressemøde i sidste uge. Her nævnte han også, at der er udfordringer i forhold til at nå de fastlagte mål om energibesparelser i 2020:

- Det (topmødet i Horsens, red.) skal nok bringe os videre. Men jeg er bange for, at det bliver svært at nå målet om 20 procent energibesparelser i 2020. Det vil i hvert fald kræve villighed internt til at bevæge sig både internt i Rådet og i parlamentet, lød det fra energiministeren.

tsp


Foto: Council of the European Union