Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Landets største psykiatriske hospital udbygges

27.000 nybyggede kvadratmeter og 32.000 renoverede kvadratmeter vil Region Hovedstaden bygge på Bispebjerg Bakke

HOVEDSTADEN: Region Hovedstadens Psykiatri - landets største psykiatriske hospital - skal udbygges på Bispebjerg Bakke, hvor Bispebjerg Hospital også ud- og ombygges. Det har regionsrådet vedtaget. Byggeprojektet skaber rammerne for det stærkeste psykiatriske forskningsmiljø i Danmark.

27.000 nybyggede kvadratmeter og 32.000 renoverede kvadratmeter. Så meget vil Region Hovedstadens Psykiatri bygge på Bispebjerg Bakke, efter at regionsrådet har besluttet, at Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg fremover skal ligge ved siden af Bispebjerg Hospital.

- Det voksenpsykiatriske center tilbyder, ligesom det børne- og ungdomspsykiatriske center, højt specialiseret behandling, og danner rammerne om det stærkeste psykiatriske forskningsmiljø i Danmark, siger direktør for Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund.

To selvstændige enheder på samme matrikel
Bispebjerg Bakke kommer dermed til at rumme to selvstændige enheder, Region Hovedstadens Psykiatri og et somatisk hospital for fysiske sygdomme.

Det somatiske hospital ombygges under navnet Nyt Hospital Bispebjerg for næsten tre mia. kr. Med regionsrådets beslutning udvides byggeplanerne på Bispebjerg Bakke med en milliard til psykiatrien.

- Vi fik tilsagn om penge fra regeringens ekspertpanel til at udbygge det somatiske hospital på Bispebjerg Bakke, men ikke til at udbygge den del af psykiatrien, som har til huse dér. Derfor har regionsrådet selv prioriteret psykiatrien. Det er en rigtigt god løsning, der er skitseret. Nu arbejder vi på politisk hold på finansieringen, siger regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (S), formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Bispebjerg.

Fakta om byggeri på Bispebjerg Bakke

  • Nyt Hospital Bispebjerg fusionerer de nuværende Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler på Bispebjerg Bakke. Projektet har fået et foreløbigt tilsagn om 2,95 mia. kr. fra regeringens Kvalitetsfond.
  • Regionsrådet har besluttet, at Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg - begge en del af Region Hovedstadens Psykiatri - også fremover skal ligge ved siden af Bispebjerg Hospital. Region Hovedstadens Psykiatri forventer at om- og udbygge på Bispebjerg Bakke for ca. 1 mia. kr.
  • Der skal til somatikken nybygges ca. 94.000 m2 og ombygges ca. 64.000 m2. Til psykiatrien nybygges 27.000 m2 og renoveres 32.000 m2. Desuden opføres i alt 1.100 p-pladser.
  • Fra efteråret 2011 forløber konkurrencen om helhedsplan for hospitalsområdet, og i foråret 2012 vil der formentlig være et billede af, hvordan fremtidens hospitaler fordeler sig på matriklen.
  • I 2012/13 udvikles lokalplan for området. Byggeriet afsluttes ca. 2025.

lcl