Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunal grundskyld skal suspenderes

VÆKSTPAKKE Udover suspendering af tinglysning og nedsættelse af ejendomsskatten skal også den kommunale grundskyld suspenderes
KORT NYT23. AUG 2011 14.02

For at sætte gang i det fastfrosne boligmarked, foreslår regeringen blandt andet midlertidigt at suspendere den kommunale grundskyld for ejerboliger. Det vil dreje sig om boliger, der overtages fra den 20. august 2011 og inden 1. januar 2013, med virkning fra overtagelsestidspunktet og frem til udgangen af 2012.

Den midlertidige suspension af den kommunale grundskyld skønnes at indebære en mindreindtægt på 350 mio. kr. i 2012, som udformes som et særligt nedslag i statsskatten.

Nedslaget i grundskylden kan maksimalt udgøre 20.000 kr.

jos