Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Køge-pædagoger skal uddannes i sprog

Ny strategi sætter fokus på de 0-5 åriges sprog og sociale spilleregler
13. OKT 2011 14.26

KØGE: Fremover skal børn i Køges børnehaver, vuggestuer og dagplejer blive endnu bedre til at være sammen med andre børn, udtrykke sig og aflæse hinanden. Pædagogikken og indretningen i institutionerne skal inspirere og motivere børnene, så de får lyst til at lege, lære og udforske verden.

Børn skal have venner, forfølge deres nysgerrighed og udvikle et nuanceret sprog, så de endnu bedre kan kommunikere med andre børn og voksne. De skal lære de sociale spilleregler og at tage del i et fællesskab.

Sådan lyder nogle af målene i strategien om de 0-5 årige børns sprog og sociale kompetencer, der i går blev vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget i Køge Kommune.

Køge kommune vil med den nye strategi styrke fagligheden hos personalet, der arbejder med de yngste borgere. Det betyder, at der inden udgangen af 2013 skal være én pædagog, der som minimum har taget Socialministeriets uddannelse om sprog, i alle daginstitutioner i kommunen. På den måde vil der blive sat særligt fokus på børns sprog. Derudover vil der blive dannet nogle faglige netværk for pædagoger og ledere, hvor der vil blive lagt vægt på sparring, nytænkning og udvikling.

I børnehøjde
Tilsynet med Køges institutioner skal også gøres på nye måder for at styrke fagligheden. Pædagogiske konsulenter fra forvaltningen vil fremover komme ud på institutionerne og observere, hvad der sker i børnehøjde.

De vil kigge på, hvordan der bliver talt med børnene, hvordan børnene taler med hinanden, om alle børnene har venner, om børnene ved hvad der skal foregå, og om indretningen lægger op til leg og læring. På den måde vil der blive sat fokus på det, der virker, og det der skal gøres anderledes - set ud fra børnenes perspektiv.

- Vi skal være ambitiøse på børnenes vegne, både når det gælder venskaber, sprog, lege, læring og udvikling. Derfor skal vi starte tidligt med de mindste børn og gøre en forskel, allerede når børnene starter i institution eller dagpleje. Her er der mulighed for både på den ene side tidligt at blive opmærksom på de børn, der har brug for en særlig indsats - og for på den anden side at sætte ind generelt og styrke alle børns sprog og sociale kompetencer, siger fortæller formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Johnna Stark (F).

På kortere sigt skal den nye strategi gøre børnene bedre rustet til skolestart. På længere er målet, at 95 % af alle unge får en ungdomsuddannelse.

jos

http://www.flickr.com/photos/mamchenkov/