Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

København kan godt klare regnefejlen

Budgettet rummer en pulje til uforudsete udgifter på 85 mio kr., så vi kan rumme regnefejlen på 73 mio., siger overborgmester Frank Jensen (S)
25. NOV 2011 8.06

KØBENHAVN: Hverken børn, forældre eller pædagoger i København behøver at mærke noget til en regnefejl, som er sket i forbindelse med årets budgetlægning. Jeg ærgrer mig over fejlen, men i budgettet er der en pulje til uforudsete udgifter på 85 mio. kr., som kan dække fejlen, udtaler overborgmester Frank Jensen (S) - efter at borgerrepræsentant Car Christian Ebbesen (DF) har frygtet besparelser efter fejlen:

- Der er sket en teknisk fejl i forbindelse med budgetlægningen i år således, at de penge, der er truffet politisk beslutning om skal bruges til ekstra børn i kommunen i 2012, ikke er blevet indarbejdet i budgettet, som de skal. Det er en rigtig ærgerlig fejl, som vi er kede af i forvaltningen, og som vi beklager. Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi har midler til at undgå, at forældre, børn eller pædagoger i København mærker noget til det.

- Økonomiudvalget blev tirsdag orienteret om regnefejlen på 73 mio. kr., som blev opdaget i forbindelse med en gennemgang af budgettet. Nogle af budgetforligspartierne har siden over for pressen udtrykt ærgrelse over sagen. Jeg kan godt forstå, at mine kollegaer er rigtig trætte af det her. Det er jeg også. Det betyder, at vi har færre penge, end vi regnede med. Men vi står i en situation, hvor vi har penge til at rette fejlen, så vi kan bevare det serviceniveau, som vi har besluttet i budgettet.

- I forlængelse af den aktuelle sag har Økonomiforvaltningen bedt kommunens interne revisionsafdeling om at udarbejde en redegørelse for kvalitetssikringen i forbindelse med større budgetberegninger og undersøge forvaltningernes praksis. - Det er klart, at det her giver anledning til at forvaltningen kigger arbejdsgangene og kontrolsystemerne efter i sømmene en ekstra gang. Der er ikke andet at sige, at det er rigtig ærgerligt, men at vi har så god en økonomi, at vi kan nå at rette op på det.


Foto: Jakob Carlsen

 

ka