DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
København i slutspurt om at blive EUs miljøhovedstad

København i slutspurt om at blive EU's miljøhovedstad

Bristol, København og Frankfurt er indstillet til prisen som Europas miljøhovedstad 2014

KØBENHAVN: De nominerede byer er blevet bedømt på 12 forskellige miljøparametre inden for bl.a. klimavenlighed, transport, luft og lydforurening, affaldshåndtering og grønne byområder.

Prisen for Europas miljøhovedstad gives til en by, der går i spidsen for at gøre bylivet mere miljøvenligt. Ekspertpanelet arbejder ud fra 12 miljøindikatorer, og byerne bedømmes på, hvor langt de er nået med hensyn til at leve op til høje miljøstandarder, deres engagement i løbende at opstille ambitiøse mål vedrørende yderligere miljøforbedringer og bæredygtig udvikling, samt på i hvor høj grad de kan optræde som forbilleder, der kan inspirere og fremme god praksis i andre europæiske byer.

De tre finalistbyer skal præsentere deres vision og strategi for en jury den 8. juni i Bruxelles, hvorefter vinderen vil blive offentliggjort den 29. juni i Vitoria-Gasteiz i Spanien, Europas Miljøhovedstad 2012.

Ideen til at udnævne en europæisk miljøhovedstad så dagens lys i 2006 og mundede ud i, at Stockholm blev udnævnt som Europas første miljøhovedstad for 2010, hvor også København var blandt kandidaterne til at vinde.

Juryen består af repræsentanter for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget, Det Europæiske Miljøagentur, ICLEI - Lokale myndigheder for bæredygtighed, Borgmesterpagten og Det Europæiske Miljøkontor.

I alt har 18 byer ansøgt om at få prisen i 2014. Finalisterne er blevet udvalgt af et uafhængigt panel af eksperter, som har vurderet dem på 12 områder:

- Det lokale bidrag til de globale klimaændringer

- Lokal transport

- Grønne byområder, der er baseret på bæredygtig arealanvendelse

- Natur og biodiversitet

- Kvaliteten af den lokale udeluft

- Støjforurening

- Affaldsproduktion og forebyggelse af affaldsdannelse

- Vandforbrug

- Behandling af spildevand

- Miljøinnovation og bæredygtig beskæftigelse

- De lokale myndigheders miljøstyringssystemer

- Effektiv energiudnyttelse

 

Foto: Københavns Kommune

lcl