Klimapartnerskaber åbner op for blå og mere grøn godstransport

Det er nødvendigt at gentænke godstransporten, og Danske Havne er klar til at løfte udfordringen.
11. JUN 2020 10.27

Endnu to klimapartnerskaber er klar med deres anbefalinger for deres branche, og de to klimapartnerskaber er klar til at samarbejde. 

Klimapartnerskab for Landtransport anbefaler blandt andet, at der skal gennemføres en analyse af, hvordan godstransport, som skal sikre godstransport til land og til havs, kan supplere hinanden på den mest klimavenlige måde. 

- Vi er tilfredse med, at alle deltagerne i klimpartnerskabet for landtransport bakker op om, at der er behov for at se på, hvordan den danske godstransport skal indrettes i fremtiden for at fungere optimalt ud fra et klimaperspektiv. Det er derfor helt afgørende, at alle tre transportformer i en kommende godanalyse tænkes sammen, udtaler direktør i Danske Havne Tine Kirk Pedersen. 

Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark anbefaler ligeledes, at man inddrager de blå transportveje i højere grad, hvor de danske havne skal spille en central rolle i en ny energiinfrastruktur. 

- Jeg er glad for, at Det Blå Danmark bakker op om, at der behov for at se på en forbedring af adgangsforholdene omkring søtransport, så de blå motorveje står stærkere i forhold til vejtransporten. Hertil kommer, at energiinfrastrukturen på havnene bliver helt afgørende i fremtiden, hvis havnene skal kunne servicere sine brugere på en klimavenlig måde. Det er også et af hovedfokusområderne i Danske Havnes grønne vision, at havnene skal være CO2-neutrale i 2030, og her er energiinfrastrukturen et centralt element, udtaler Tine Kirk Pedersen. 

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev