Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL vil være mere politisk offensiv

KL skal være mere dagsordensættende, offensiv og have en tydeligere profil - både som interesseorganisation og som arbejdsgiverorganisation
28. OKT 2011 7.49

KL er en af Danmarks største interesse- og arbejdsgiverorganisationer, og det skal afspejle sig i offentligheden. Fremover vil KL markere sig langt stærkere og offensivt med politiske udspil og løsninger på de udfordringer, velfærdssamfundet står over for - også når det er svært.

Det er formålet med en ny strategi, som KL's bestyrelse netop har sat fart og retning på. Der er allerede foretaget ændringer i KL's organisation for at understøtte strategien, oplyser organisationen.

Den nye strategi kommer i kølvandet på to interessentanalyser med deltagelse af medlemskommuner, centrale organisationer, ministerier og landspolitikere. Interessenterne efterlyser en tydeligere profil i varetagelsen af kommunernes interesser, hvor KL kommunikerer tydeligere, skaber de nødvendige alliancer og orienterer sig bredt.

KL vil arbejde for en skarpere profil i interessevaretagelsen - men uden at sætte troværdigheden og evnen til at kunne rådgive nøgternt i faglige spørgsmål og indgå som samlende faktor i implementeringsprocesser over styr.

Den nye strategi betyder, at KL vil markere sig stærkere på indholdet i de kommunale opgaveområder og bl.a. komme med forslag til flere politiske løsninger og udspil. Det indebærer, at KL skal påtage sig et stærkere lederskab og bl.a. turde vise vejen og identificere både de gode løsninger og dem, der bør forbedres.

Formand for KL, Jan Trøjborg (S) siger:
- KL er en af Danmarks største interesse- og arbejdsgiverorganisationer. Det ved skiftende regeringer, men nu skal offentligheden også mærke det. Vi vil som kommunernes organisation komme med langt flere konkrete, politiske løsninger til fremtidens velfærd i stedet for at overlade det til Christiansborg. KL og kommunerne har bevist, hvor økonomisk ansvarlige vi er ved de seneste tre års økonomiaftaler, hvor der er blevet reduceret med næsten fem milliarder kroner. Vi er også klar til at påtage os en mere offensiv rolle i forhold til at formulere politikken.

KL's adm. direktør, Kristian Wendelboe siger:
- KL vil fremover komme med forslag til løsninger af velfærdsdanmarks udfordringer. KL skal åbne og sætte dagsordenen med offensive udspil og markante udmeldinger. Derfor skal der være mere enhed i organisationen, så vi hurtigt kan markere kommunale synspunkter mere offensivt, siger adm. direktør Kristian Wendelboe.

Med den nye indsats igangsættes otte konkrete politiske projekter for at formulere en ny strategi for:
• KL som arbejdsgiver
• Visioner for fremtidens kommunestyre
• Projekt frihedsgrader
• Det nære sundhedsvæsen
• Beskæftigelse
• Evaluering af kommunalreformen
• Digitalisering - implementering af de 32 konkrete indsatsområder i den fælleskommunale digitale handlingsplan
• Administrationspolitik - formulering af en vision for en kommunal administrationspolitik

KL har per 10. oktober annonceret en række tilpasninger i KL's organisation for at understøtte strategien. Samtidigt er der ansat nye chefer til at lede analyse, sundhed og kommunikation.

• Nyt værdigrundlag
• Ny kommunikationsstrategi
• Justering af organisationen skal bidrage til at øge fleksibiliteten, reducere procestiden og sikre mere tværgående tænkning i organisationen, bl.a.:
• Ny analyseenhed, som bidrager med både mindre analyser med en kort horisont rettet mod f.eks. nyhedsbrevet Momentum og større opgaver med en længere horisont, f.eks. publikationer, politikoplæg til konferencer osv.
• Ny sundhedsenhed
• Direktionens rolle som enhedsdirektion tydeliggøres, og begrebet afdelinger i huset ophører