Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

International vidensbydel i København

Fælles udviklingsrum for by, viden og erhverv i hovedstadens nordlige del
14. JUN 2011 6.35

KØBENHAVN: Vidensbydel Nørre Campus på Nørrebro og Østerbro er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning og anvendt forskning inden for farmaci, sundhedsvidenskab og naturvidenskab. I de kommende år foretager kommune, region og stat historisk store investeringer i området.

- Campusområder skal ikke blot være for studerende og forskere, men et sted, hvor alle borgere og erhvervslivet har lyst til at være. Vi skal skabe vidensbydele, der emmer af lysten til at lære og af viden. Landets universiteter skal åbnes op for omverdenen til gavn for hele samfundet. Det håber jeg, at Vidensbydel Nørre Campus kan blive et fornemt eksempel på, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K).

Udviklingsplanen er et katalog af projekter til at mikse institutioner, erhverv, rekreative områder og boliger, som allerede findes ganske tæt ved hinanden, uden at de hidtil har haft kontakt.

Der skal blandt andet etableres såkaldte vidensbørser - mødesteder med faciliteter, som brugere af universitet, by og erhvervsliv kan være fælles om: Konference- og udstillingscenter, bibliotek, bogcafé, kantiner og eksperimenterende læringsrum. Den centrale vidensbørs skal ligge ved det trafikale centrum Fredrik Bajers Plads, der også bliver skæringspunktet for nye stiforbindelser og en ny buslinje, der mindsker afstandene i bydelen og knytter den tættere til resten af byen og de kommende stationer på metroens Cityring.

Kosmopolitisk bymiljø
Udviklingsplanen har lokaliseret 200.000 m2 erhverv i nærheden af vidensinstitutionerne. Der vil være plads både til etablerede virksomheder og til nystartede virksomheder, der flytter ud fra inkubatoren COBIS, der allerede ligger i området.

- Viden er den vækstdriver, der skal sikre Københavns mål om 5 procent årlig vækst. Vidensbydelen vil styrke hovedstadens position i den højteknologiske klynge omkring Øresund. Det er afgørende for vores vækst, siger overborgmester Frank Jensen, i forbindelse med offentliggørelsen af udviklingsplanen.