Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Inddrag så mange som muligt i alting - altid

KRONIK I Danmark er der kort afstand mellem ledelse og medarbejdere - og en rigelig kreativitetsreserve - men ledelserne må lytte til vækstlaget og sørge for at vande godt, skriver kronikør Lars Helleskov Engelbrektsen

Af ledelseskonsulent Lars Helleskov Engelbrektsen

Jeg har flere gange påstået, at der er en rigelig stor kreativitetsreserve at trække på i Danmark. Givet de rette betingelser er alle kreative. Alle kan via deres kreative evner og den mentale proces, som kreativitet er, skabe nye anvendelige idéer eller begreber ved at se nye sammenhænge mellem eksisterende idéer, begreber, produkter, organiserings- og samarbejdsmåder og tjenesteydelser. Begrebet kreativitet er bredt og komplekst.

Hvis man som udgangspunkt accepterer, at alle mennesker givet de rette betingelser - et miljø med frihed og opgavevariation og en positiv modtagelse af nye idéer uden afslag per automatik - er kreative og kan skabe nye løsninger på problemerne, er der her i landet en rigelig kreativitetsreserve. Denne bliver der også brug for i en skærpet global konkurrence.

Én af de ting, der ved konferencer fremhæves omkring Danmark og som et særkende ved dansk (ledelses)kultur er:

Legen tilbage
Der er kort afstand mellem bund og top i organisationerne. Det omtales som et særligt kendetegn ved Danmark og dansk ledelse og det opfattes som en væsentlig forklaring på Danmarks økonomiske succes.

Hvorefter alle ledere går hjem fra konferencen og manifesterer deres hierarkiske magt og slår nogle i hovedet og får trådt et ansvar for en fadæse nedad i hierarkiet. Måske var det ikke en fadæse, men en episode, der i stedet for at blive fremhævet negativt, kunne bruges konstruktivt i forhold til læring.

Danmark skal overleve på innovation, opstået på baggrund af eksperimenter og forskning. Forske og at eksperimentere i et laboratorium eller bare gøre sig en tanke, er også en slags leg. Opdagelser, teknologiske- og videnskabelige landvindinger er ofte leget frem.

Modet tilbage
Vi er en nation af små 'Ole-opfindere', indtil vi institutionaliseres, startende med den boglige skole og derpå den disciplinerende 'klokken 8-16 arbejdsetik'.

Vi må have modet tilbage, til at eksperimentere, hvilket betyder at udfordre vante forestillinger og se mulighederne i begrænsninger og ikke bare begrænsningerne.

Et  'nydansk' ord som 'hurdle' hører og ser jeg hele tiden. Jeg vil hellere høre noget i retning af, at gøre op med konventionerne. De danske arbejdspladser og ledere, private som offentlige, skal skabe mere rum til udvikling og til opbrud og nybrud og i det hele taget lytte til vækstlaget.

Grokraft og vækst
Vækstlaget er deres medarbejdere, deres underordnede, som sagtens kan være deres ligeværdige og jævnbyrdige på en lang række felter. Også ledere skal lytte til kritik og tage ved lære af kritik. De skal lade sig konfrontere med kritik og kritikere. Se historiens største tyranner.

De omgav sig med rygklappere og blev aldrig talt imod og led af storhedsvanvid, og riget gik under. Jeg tænker på Tyskland, især. Demokrati er at foretrække. Det er at inddrage så mange som muligt i alting, altid.

Kun ved at nedbryde alverdens hierarkier og snærende bånd og strukturelle/organisatoriske begrænsninger, kan kreativitetsreserven komme til udfoldelse. Og den ligger bare og venter på at spire frem. For den findes - givet de rette betingelser. Alt der kan spire frem og blomstre, skal bare lige vandes lidt en gang imellem, åndeligt set. Det er faktisk en ledelses vigtigste opgave - at få ting til at gro og vokse.


Lars Helleskov Engelbrektsen, Ledelseskonsulent, Næstved

Foto: http://www.flickr.com/photos/dellphotos/with/5517005292/