Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hurtigere udredning i Hovedstaden

Fremover skal patienter med sygdomme som er svære at udrede højst vente 22 hverdage på en udredning i Region Hovedstaden
11. APR 2012 8.30

HOVEDSTADEN: Fire nye centre i Hovedstaden skal mindske ventetiden for patienter, hvis alvorlige symptomer ikke umiddelbart 'passer' med en bestemt sygdom.

Fremover skal patienter med sygdomme som er svære at udrede - og dermed komme i gang med at behandle - højst vente 22 hverdage på en udredning i Region Hovedstadens sundhedsvæsen.

Det er målsætningen for de fire nye såkaldte diagnostiske enheder, som 10. april åbner på hhv. Bispebjerg, Herlev, Hvidovre og Hillerød hospitaler.

- Patienter skal ikke sendes fra den ene afdeling til den anden og forklare den samme historie igen og igen. Vi skal tage patienten i hånden under hele udredningsforløbet og frem til den relevante specialafdeling, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsformand.

Kræftpatienter omfattet
Omkring 7000 patienter møder årligt hovedstadsregionens sundhedsvæsen med sygdomme, som er særligt svære at diagnosticere. Det gælder blandt andet kræftpatienter, hvis symptomer ikke umiddelbart passer ind i de etablerede kræftpakker.

Region Hovedstaden har afsat 27 mio. kr.  til etableringen. Pengene går bl.a. til ansættelse af forløbskoordinatorer og læger med særligt ansvar for denne patientgruppe, som skal hjælpe patienterne under udredningsforløbet.

De fire enheder får til opgave at implementere 'Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft,' et nationalt pakkeforløb i stil med dem man kender fra kræft- og hjerteområdet.

Rådgivende funktion
Derudover etableres der en rådgivende funktion ved alle de diagnostiske enheder. Her står eksperter til rådighed i dagtimerne, så praktiserende læger kan ringe ind og få sparring omkring diagnosticering af patienter, hvor der er mistanke om alvorlig sygdom, men hvor symptomerne er særligt svære at identificere.

Bornholms Hospital har et tæt samarbejde med Bispebjerg Hospital om bornholmske patienter med komplicerede udredningsforløb.

srl

Foto: Claus Peuckert