Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hurtigere reaktion mod vandforurening

Laboratorier skal fremover straks advare om bakterier i drikkevand
KORT NYT9. NOV 2011 6.15

Hvis et laboratoriums analyser viser bakterier i drikkevandet, skal der fremover reageres prompte, så borgerne undgår at blive syge. Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra Miljøministeriet om vandkvalitet og vandforsyningsanlæg.

Heri understreges det, at laboratorier omgående skal advare kommunalbestyrelser og vandværker, hvis de konstaterer en overskridelse af grænseværdierne for eksempelvis bakterier i drikkevandet.

Et laboratorium må ikke længere afvente yderligere omprøver.

- De nye krav er et vigtigt skridt på vejen til at sørge for, at vi alle trygt kan drikke vand fra hanen uden at bekymre os om at blive syge, siger miljøminister Ida Auken (SF).

I bekendtgørelsen indskærpes det desuden, at kommunalbestyrelser skal drøfte med Sundhedsstyrelsen, hvilke råd borgerne skal have, hvis deres drikkevand er forurenet.

Det kan for eksempel betyde, at der nedlægges totalt forbud mod at drikke vandet, eller at der rådgives om, hvordan man skal koge sit vand, før man bruger det til madlavning.

terp