Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Herning tager hul på realisering af sin store vindmølleplan

Første konkrete skridt i Herning Kommunes store vindmølleplan - et led i Danmarks første kommunale klimaplan - er 150 meters vindmøller ved Vildbjerg
21. SEP 2011 11.51

HERNING: Herning Kommune er klar til at sende det første store vindmølleprojekt i høring som resultat af den samlede vindmølleplan for hele kommunen, der blev vedtaget tidligere på året og som udpeger ni områder, hvor møllerne i fremtiden kan stå.

Vindmølleplanen skal være med til at understøtte Hernings klimaplan og målet om at løse nogle af de store klimaudfordringer.

Det første konkrete projekt er placeret nordøst for Vildbjerg og omfatter 3 møller med en totalhøjde på 149,9 meter. Hver mølle har en effekt på 3 MW, og tilsammen kan møllerne producere elektricitet til 8700 husstandes årlige forbrug.

- Herning Kommune vil gerne være med til at løse klimaudfordringen. Derfor har vi, som den første kommune i Danmark, vedtaget en Klimaplan, som er fulgt op af en Vindmølleplan. Vindenergi er grøn energi, og ved at skabe plangrundlaget for opstilling af høje vindmøller, bidrager Herning Kommune til at minimere CO2-udslippet. Projektet ved Vildbjerg er det første af sin art i Herning Kommune, og det er et skridt på vejen til at opfylde byrådets ambitioner på klimaområdet, siger Kent Falkenvig (V), formand for Byplanudvalget.

Skåner miljøet og bevarer arbejdspladser
Udvalgsformanden ser flere fordele i vindenergien. Udover at bidrage med grøn energi, spares befolkningen også for en stor mængde luftforurening i sammenligning med el produceret ved hjælp af kulkraft. Endelig kan opstilling af vindmøller være med til at bevare danske arbejdspladser inden for vindmølleindustrien. Der er altså mange gode grunde til at stille vindmøller op i Danmark.

- Landskabet nordøst for Vildbjerg er udpeget i vindmølleplanen, fordi det er velegnet til opstilling af møller. Det er naturligt, at naboer til vindmølleprojekter kan være bekymrede over vindmøllernes påvirkning af deres fremtid. Støjgener, skyggekast og værditab på ejendom bliver ofte nævnt i vindmølledebatten, og det kan skabe bekymring.

- I Herning Kommune gør vi alt, hvad vi kan, for at beskytte naboer mod uønskede gener. Vi indgår gerne i dialog med borgerne om deres muligheder og rettig-heder, og ønsker i det hele taget åbenhed omkring planlægningen for vindmøller, forklarer Kent Falkenvig. 

mou