Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hedensted har plus på bundlinjen i 2010-regnskabet

Det samlede regnskab for 2010 viser et overskud på 28 mio. kr. Heraf har byrådet allerede afsat 6 mio. kr. til merudgifter til vintervedligeholdelse. Det reelle overskud er derfor 22 mio. kr
11. MAJ 2011 14.04

HEDENSTED: - Jeg er glad for - og også lidt stolt over - at vi i fællesskab har formået at holde så skarpt fokus på vores udgifter. Sidste års aftale om 80 mio. kr. besparelser gennemføres planmæssigt. Det giver ro til at arbejde med innovation, hvor vi for alvor ser på nye måder at løse vores opgaver på, siger borgmester Kirsten Terkilsen (V).

Dermed følger kommunen 'Strategi 2013', som byrådet vedtog sidste sommer:

1. Ro: Så vidt muligt sikres stabilitet om de økonomiske rammer fra år til år.
2. Budgettet holdes: Afvigelser i løbet af året finansieres indenfor den samlede ramme.
3. Nytænkning af offentlig serviceproduktion (innovation)

- For mig er det vigtigt, at alle ved, hvor det økonomiske 'hegn' står, så der er plads til at folde sig ud indenfor hegnet. På den måde kan vi hjælpe hinanden med at undgå yderligere sparerunder i 2011 og 2012, fortsætter Kirsten Terkilsen.

Overskuddet overføres til institutionerne
Overskuddet på 22 mio. kr. bruges til at finansiere de aktiviteter, som er udskudt fra sidste år. Det kan for eksempel være kurser eller andre investeringer, som en institution har haft på budgettet i 2010, men som man af forskellige årsager har udskudt til 2011.
 
- Det, som institutionerne har sparet i 2010, er med til at skabe overskuddet på 28 mio. kr. Derfor ønsker vi at bevare traditionen med at kunne overføre opsparede beløb fra et år til et andet. På trods af vores overskud er vores økonomi dog stadig så trængt, at institutionerne ikke kan få overført alle de ubrugte midler fra 2010, siger Kirsten Terkilsen.

De beregnede overførsler er 32 mio. kr. Heraf overføres således kun 22 mio. kr. svarende til det reelle overskud for kommunen som samlet organisation.

mou