Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Havnebestyrelser er ikke domineret af kommunalpolitikere

Organisationen Danske Havne afliver myten om, at bestyrelserne for landets erhvervshavne afspejler kommunalbestyrelsers og byråds sammensætning.
4. MAJ 2011 11.09

Havne er virksomheder. Virksomheder til støtte for erhvervslivet lokalt og regionalt. Virksomheder med en særlig beliggenhed. Der er mange hensyn, der skal tages. Det afspejler sig også i havnebestyrelsernes sammensætning, skriver Danske Havne i sit nyhedsbrev.

Danske Havne kan derfor aflive myten om, at havnebestyrelserne mere eller mindre afspejler kommunalbestyrelsens sammensætning. Det er meget mere facetteret.

Danske Havne har til brug for blandt andet Havnelovudvalgets arbejde undersøgt bestyrelsernes sammensætning. Det viser, at der i havnebestyrelserne generelt er en bred repræsentation fordelt på kommunalpolitisk og erhvervsmæssig erfaring.

53 % af bestyrelsesmedlemmerne i aktieselskabshavne har ikke samtidig plads i kommunalbestyrelsen. For selvstyrehavnene er andelen 41 %. Det er en stigning fra 34 % i 2006-2009.

Danske Havne har samtidig undersøgt omfanget af bestyrelsesmedlemmernes erhvervserfaring. Og havnene er attraktive for kandidaterne. Der er en forholdsvis stor andel af bestyrelsesmedlemmerne, der har erhvervserfaring fra produktions- eller handelsvirksomhed. Det gælder både medlemmer valgt inden for og uden for kommunalbestyrelsen.

mou