Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Håndbolden fik ham ind i politik

Sorø-borgmester gennem 21 år, Ivan Hansen (S), fylder 60
29. AUG 2011 7.00

SORØ: Ivan Hansen, der fylder 60 år den 4. september, er født og opvokset i Sorø. Han meldte sig ind i Socialdemokratiet som 18-årig i 1968 og blev aktiv i lokalpolitik i 1973. I 1982 blev han valgt ind i byrådet i den gamle Sorø Kommune, og i 1990 blev han borgmester og forlod sit job i autobranchen.

Det var håndbolden og ønsket om at styrke forholdene for foreningslivet, som i første omgang fik ham til at gå ind i politik. Som aktiv i håndboldudvalget i den lokale idrætsforening (PGI) fik han smag for lokalpolitik, og blev i 1982 valgt ind i byrådet og fik sin første politiske post i Kultur- og Fritidsudvalget (1982-1990).

Udover lokalpolitikken har Ivan Hansen altid haft en stærk interesse for det fælleskommunale samarbejde. Han har blandt andet siddet i Kommuneforeningens bestyrelse fra 1990-2007, i to perioder som næstformand. Også KAVO og Geodatacentret er andre tværkommunale foretagender, som har haft glæde af Ivan Hansens engagement.

Velplejet købstad
Lokalt har han engageret sig i bestyrelsesarbejde for blandt andet Sorø Akademi, Røde Kors Hjemmet og Sorø Erhvervs- og Turistråd.

Op gennem 1990'erne gennemførte et samlet byråd med Ivan Hansen i spidsen en omfattende byfornyelse som hævede boligstandarden og forvandlede Sorø fra en hensygnende provinsby til velplejet købstad med historisk charme.

Det er især ønsket om at skabe gode rammer for samfundets yngste og ældste borgere, som driver Ivan Hansen. I starten af det nye årtusinde har han haft politisk fokus på at modernisere daginstitutioner, skoler og plejecentre. Også indsatsen for at skabe gode rammer for erhvervslivet har altid ligget Ivan Hansen på sinde.

Turbulens
Ivan Hansen har altid sat en ære i at have økonomien i orden. Som nytiltrådt borgmester i 1990 ventede der ham et større oprydningsarbejde, men op gennem 1990'erne blev kommunens økonomi konsolideret, så den gamle Sorø Kommune ved kommunesammenlægningen havde en overordentlig robust økonomi. De senere år med finanskrise og eftervirkninger af kommunalreform giver udfordringer for kassemester Ivan, men i 2010 kom kommunen atter ud med et overskud.

Ivan Hansen stod ved roret, da Sorø Kommune som led i kommunalreformen blev sammenlagt med Dianalund og Stenlille kommuner. Den nye Sorø Kommune med knapt 30.000 borgere kom i det store og hele godt gennem den turbulente og udfordrende sammenlægningsproces.

Som borgmester lægger Ivan Hansen stor vægt på at være synlig for borgerne og deltage aktivt i kommunens liv. Han takker sjældent nej til en invitation, så kalenderen er altid tæt pakket med alt fra indvielser og åbninger til jubilæer, årsmøder og kulturbegivenheder.

Ivan Hansen er gift og har to voksne døtre og to børnebørn.

Der afholdes reception for samarbejdspartnere m.fl. fredag den 2. september kl. 13.30-16.30 i Pedersborg Forsamlingshus, Volden 6, 4180 Sorø.