Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Giv os friheden tilbage, Mette Frederiksen

I første kvartal 2011 kom der 34 nye love, 96 nye bekendtgørelser og 26 nye skrivelser og vejledninger. 6-byerne afleverer konkrete forslag til ny lov til beskæftigelsesministeren

Borgmestre og rådmænd fra Danmarks seks største byer, 6-byerne, har netop været på beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) kontor, for at præsentere ti forslag til en totalt forandret og forenklet beskæftigelseslovgivning.

Ministeren tog rigtig godt imod forslagene, og kommunalpolitikerne håber nu, at ministeren i den ny regering vil tage de mange forslag til administrative lettelser med i den revidering af beskæftigelseslovgivning, som den ny regering har bebudet.

- 6-byerne har tidligere på året fremlagt et forslag til ny beskæftigelseslovgivning i hovedprincipper, som både politikere og organisationer tog godt imod. Nu hvor en revidering af beskæftigelseslovgivningen rykker nærmere, så fremlægger vi 10 konkrete og detaljerede forslag til ændringer af loven. Det er vores håb efter mødet fortsat at have en god dialog med den nye minister, siger Hans Halvorsen (S), beskæftigelsesrådmand i Aarhus.

I stedet for den stramme statslige styring af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne ønsker 6-byerne, Randers, Esbjerg, Odense, Aarhus, Aalborg og København, mere frihed til en individuel indsats til de ledige. De ønsker en generel forenkling af den registrering, kontrol og de ekstremt mange og komplicerede regler, der medfører en konstant regn af nye love, bekendtgørelser og skrivelser over jobkonsulenterne. 

Systemet er sandet til
Ugebrevet Mandag Morgen har opgjort, at alene i første kvartal 2011 gennemførte den tidligere regering 34 nye love og udsendte 96 nye bekendtgørelser og 26 nye skrivelser og vejledninger. 6-byerne vil i stedet gerne gerne måles og have refusion efter hvor gode kommunerne er til at få de ledige i job i stedet på, om den ledige møder op til samtale til tiden.

- Beskæftigelsessystemet er sandet til i administration. Det er dyrt og tidskrævende og det hæmmer jobindsatsen og motivationen i kommunerne. Nu prøver vi som oplæg til ny beskæftigelseslov at være helt konkrete med vores forslag til ændringer. 6-byernes forslag er ikke bare skåltaler og gode hensigter - det er reel konkret politik, som kan gennemføres, siger Anna Mee Allerslev, beskæftigelses- og integrationsborgmester i København.

Som loven er nu har kommunerne formelt ansvaret for jobindsatsen i Danmark, men de er så stramt styrede af love, bekendtgørelser og refusionsstyring, at friheden er meget begrænset. Loven forhindrer ifølge 6-byerne kommunerne i at lave en effektiv og individualiseret jobindsats.

mou