Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Furesø giver ulovlig støtte til Irma

Konkurrencerådet har i dag afgjort, at Furesø giver konkurrenceforvridende offentlig støtte til dagligvarebutikken Irma

FURESØ: Konkurrencerådet har i dag afgjort, at Furesø Kommune giver konkurrenceforvridende offentlig støtte til dagligvarebutikken Irma i Værløse Bymidte. Kommunen udlejer en grund til butikken på fordelagtige vilkår.

Lejeaftalen blev indgået i 1979. Aftalen betyder, at Irma siden 1987 reelt har betalt 0 kr. i leje med undtagelse af et enkelt år. I aftalen forpligtiger Irma sig til at drive forretning på grunden i 45 år, og aftalen kan kun ændres i løbet af perioden, hvis begge parter ønsker det.

Ingen tilbagebetaling
Uafhængige vurderingsmænd har vurderet, at lejekontrakten har givet Irma bedre vilkår, end der generelt blev anvendt på markedet i 1979. Der er derfor tale om konkurrenceforvridende offentlig støtte til Irma.

Konkurrencerådet har ikke hjemmel til at pålægge Furesø Kommune at bringe støtten til ophør. Konkurrencerådet har heller ikke hjemmel til at stille krav til Coop om tilbagebetaling af støtten. Det skyldes, at kontrakten blev indgået, inden bestemmelsen om konkurrenceforvridende offentlig støtte blev indført i konkurrenceloven i 2000.

Leje skal ske på markedsvilkår
Men direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, opfordrer Furesø og Coop til at lave en ny aftale, der ikke indebærer ulovlig støtte.

Hun opfordrer endvidere kommunerne til at være opmærksomme på de lejeaftaler, som de indgår.

- Når kommuner lejer grunde eller lokaler ud, skal det ske på markedsvilkår, ellers er det ulovlig støtte. Ulovlig støtte skal som udgangspunkt betales tilbage. Kommunerne skal derfor være opmærksomme på, at de udsætter deres lejere for en stor økonomisk risiko, hvis de ikke sikrer sig, at kontrakten indgås på markedsvilkår, siger Agnete Gersing.

srl