dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Fredericia lægger op til stordrift af skoler

14 skoler nedlægges og i stedet skal der skabes fire store skoler - det giver en årlig besparelse på 29 millioner, hvoraf dele skal gå til bl.a. nyt skolebyggeri
1. DEC 2011 9.11

FREDERICIA: Fredericias Børne- og Ungdomsudvalg og forleden også Økonomiudvalg har indstillet, at en ny skolestruktur sendes i høring. Politikerne har ud fra en række scenarier, en konsulentrapport har opstillet, nu valgt en, der lægger op til centralisering, stordrift og store besparelser.

Planen betyder i korte træk, at kommunens nuværende 14 skoler i løbet af få år nedlægges og erstattes af fire store skoler. Kommunen skriver på sin hjemmeside om planen:

'Ved den foreslåede omlægning frigøres der hvert år 29 mio. kr. i driftsomkostninger. Tidligere har byrådet besluttet, at der ved strukturændringen skal spares 8 mio. kr. pr. år, hvilket til fulde opfyldes med den foreslåede omlægning.

Derudover vil den opnåede driftsbesparelse også tilføre området et beløb på mellem 12 og 15 mio. kr., der skal bruges til styrkelse af den pædagogiske indsats på folkeskolerne i Fredericia for bl.a. at sikre at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Til finansiering af de nødvendige bygningsændringer, som dette vil kræve, afsættes der omkring 40 mio. kr. Finansieringen til disse ændringer samt evt. følgeomkostninger skal skaffes via de nævnte driftsbesparelser over de kommende år.'

Ifølge planen skal den første af de nuværende skoler lade livet 31. juli 2012, og de to næste nedlægges pr. 31. juli 2013. En af disse skal omdannes til et nyt specialpædagogisk center.

Planen skal nu i offentlig høring, men på forhånd ligger det fast, at den lokale lærerkreds er alarmeret ved udsigten til en så dramatisk ændring af kommunens folkeskole.

Formanden for Fredericia Lærerkreds Per Breckling kalder ifølge Folkeskolen.dk planen for 'et stort eksperiment med folkeskolen'.

- Der er i forvejen blevet 27 færre lærere i Fredericia til det samme elevtal, og det her vil betyde rigtig mange lærerfyringer, siger han.

Han tilføjer, at de planlagte besparelser ikke har baggrund i et tilsvarende fald i børnetallet.

- Der er 5.500 elever i Fredericia. 2.000 af dem skal skifte skole, og de resterende 2.500 får deres klasse brudt op. Nogle lærere skal arbejde på to forskellige matrikler og får deres kollegiale fællesskab brudt op. Det er et stort eksperiment, hvor elevernes, lærernes og skoleledernes hverdag bliver sat i spil. Det psykiske arbejdsmiljø bliver voldsomt presset, siger Per Breckling til Folkeskolen.dk.

mou