Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forringelser i Aarhus-budget forsøgt afbødet

BUDGET 2012 Driften skal reduceres med 222 mio. kr. i 2012 og ca. 300 mio. kr. i de efterfølgende år - men der bliver også serviceudvidelser
23. SEP 2011 8.02

AARHUS: Efter et næsten 22 timer langt forhandlingsforløb indgik Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre natten til fredag forlig om Aarhus Kommunes budget for 2011. Således står 28 ud af byrådets 31 medlemmer bag forliget, og kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten står udenfor, oplyser kommunen.

Forligspartierne er enige om, at det for at opretholde balancen i kommunens økonomi er nødvendigt at gennemføre de besparelser, som er beskrevet i sparekataloget med driftsreduktioner på 222 mio. kr. i 2012 og ca. 300 mio. kr. i de efterfølgende år.

Næsten en tredjedel af spareforslagene rammer de administrative og tværgående funktioner. Endvidere findes så stor en del af besparelserne som muligt ved effektivisering og afbureaukratisering, så der spares mindst muligt på kerneopgaver og borgernær service. Det har ikke været muligt at undgå reduktioner i serviceniveauet, og det vil kunne mærkes, men konsekvenserne er forsøgt afbødet i videst muligt omfang.

Forligspartierne er enige om, at der er behov for at skabe dynamiske vilkår for innovation og modernisering samt at investere i nye metoder og ny teknologi i den kommunale service. Forligspartierne vil hermed sikre, at opgaverne i fremtiden kan løses mere intelligent og effektivt og ad den vej skabe råderum til at nå de ambitiøse mål for vækst og udvikling i Aarhus. Til det formål ønsker forligspartierne, at der fra og med 2013 etableres en udviklingspulje på 40 mio. kr. årligt.

Trods en stram økonomi rummer budgetforliget også serviceudvidelser især på socialområdet, eksempelvis:

• Indførelse af en såkaldt budgetmodel, som automatisk vil tilføre midler til socialområdet i takt med stigningen i befolkningstallet, ca. 10 mio. kr. i 2012 stigende til ca. 40 mio. kr. i 2015.
• Der afsættes 3,9 mio. kr. til køb af ambulante og døgntilbud på Familieinstitutionen Bethesda.
• Der afsættes 3 mio. kr. til en videreførelse af det arbejde, der varetages af familieskolen i Tilst.
• Med det formål at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden afsættes der 3 mio. til at forlænge den eksisterende task force på beskæftigelsesområdet.