Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Forebyggelsesdag markerer massiv satsning i Faxe

Kommunen vil tilbyde sårbare børn, unge og deres forældre målrettede forebyggelsestiltag af høj kvalitet

FAXE: For eksempel intensiv familiebehandling, støtte-kontaktpersoner og familienetværk, så kommunen både kan holde hus med de sparsomme økonomiske ressourcer og forhåbentlig forbedre livskvaliteten for en lang række udsatte familier.

Denne massive satsning på forebyggelsestiltag markeres ved en Forebyg-gelsesdag den 10. juni på Sofiendalskolen i Haslev for alle de faggrupper, der er involveret i arbejdet med familier med særlige behov. Det gælder; sundhedsplejersker, lærere og pædagoger m.fl. fra Ungehusene, socialrådgivere og socialformidlere fra Børn og Unge, psykologer, terapeuter, talehørepædagoger m.fl. fra Familiecenter og PPR samt tandplejere og tandlæger mm. fra Tandplejen.

- Vi lever i en tid, hvor kommunerne skal klare sig med nulvækst samtidigt med, at der kommer flere ældre. Det er en udfordring for børne- og unge-området. Fra politisk hold vil vi med Forebyggelsesdagen gerne sende et klart budskab til alle medarbejderne om, at frem for at sætte ind med indgribende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge væk fra miljøet, så ønsker vi et fokus på at udbygge den tidlige forebyggelse lokalt ude i miljøerne. Og vi ønsker samtidig at denne omlægning skal ske i et tæt samarbejde med borgerne i kommunen, siger formand for Børne- og Familieudvalget Steen Gunnarson (V).

På konferencen zoomes der ind på, hvilke forebyggelsestilbud, der findes i kommunen, hvilke der skal nyopfindes og hvordan aktørerne kan blive bedre til at tænke hinanden ind i samarbejdet. Denne vidensdeling foregår bl.a. på en markedsplads, hvor 32 forskellige aktører på forebyggelsesområdet udstiller deres kompetencer. Brobygning er kodeordet. Og hvordan kan man gå fra at iværksætte indgribende foranstaltninger til at arbejde tidligt og inkluderende med netværk i tæt tilknytning til lokalområdet? Det er blandt andet spørgsmålet.

- Tiden kalder på et meget målrettet fokus på den forebyggende indsats. Og vores medarbejdere er meget indstillede på at se ud over den vanlige silotænkning, siger Steen Gunnarson.

Midler fra henholdsvis Servicestyrelsen og SFI har gjort det muligt at arrangere denne dag på baggrund af Faxe Kommunes deltagelse i et forskningsprojekt med titlen 'Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse som alternativ til anbringelse på børne- og ungeområdet'.

mou